מידע על עסקות נדלן

105,246 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1,097

ישוברחובמחירבניה
פתח תקווהעמנואל זמיר 102,640,0002008
פתח תקווהעידוד ישראל 82,640,0002008
תל אביב יפוקבוץ גלויות 771,330,0001960
פתח תקווההרב קלישר 191,625,0002018
תל אביב יפואחדות העבודה 153,500,0002018
פתח תקווה1,625,0002018
תל אביב יפוהקליר 122,720,0001960
תל אביב יפו1,330,0001960
פתח תקווההזוהר 231,670,0002017
פתח תקווהרוטשילד 991,545,0001970
תל אביב יפומונטיפיורי 192,600,0002018
פתח תקווה1,730,0002007
תל אביב יפופרחי אביב 102,260,0001970
תל אביב יפודה האז 122,600,0001950
תל אביב יפופרחי אביב 82,260,0001970
תל אביב יפובורלא 403,903,9031982
תל אביב יפו2,600,0001950
תל אביב יפו1,440,0001970
תל אביב יפויהודה בורלא 463,903,9031982
תל אביב יפויהודה בורלא 463,903,903
תל אביב יפויפת 131,830,0002011
תל אביב יפו1,830,0002011
תל אביב יפוצקלג 208,400,0002017
תל אביב יפורובין ראובן 23,300,0001995
תל אביב יפוסעדיה גאון 358,400,0002017
תל אביב יפו3,300,0001995
פתח תקווההרב הלר 81,000,0001960
תל אביב יפו4,030,0001960
תל אביב יפו4,200,0001960
תל אביב יפואחימעץ 431,970,0001991
פתח תקווהבן גוריון 352,845,2442018
פתח תקווהאיסר הראל 53,450,0002009
תל אביב יפו2,820,0002018
תל אביב יפויפתח 203,585,0002017
פתח תקווההפלמ"ח 141,480,0002018
תל אביב יפו1,136,1351960
תל אביב יפומאיר גרוסמן 51,136,135
פתח תקווהרופין 181,201,2011970
תל אביב יפותל גבורים 281,136,1351960
תל אביב יפוהמלך כורש 43,825,0001935
תל אביב יפוציהתל''י 122,820,0002018
תל אביב יפו2,005,8502019
תל אביב יפו2,800,0001960
פתח תקווהדרך בגין מנחם 621,780,0002000
פתח תקווההחרמון 4900,0001980
תל אביב יפו1,530,0002006
תל אביב יפורח 3922 201,530,0002006
פתח תקווה900,0001980
פתח תקווה1,300,0001980
פתח תקווה1,260,0001970
פתח תקווה1,740,0002016
תל אביב יפו2,267,6602017
פתח תקווהקוגלמן תרזה 61,730,0002007
תל אביב יפו3,500,0002018
פתח תקווהויצמן 12,844,0002018
תל אביב יפומונטיפיורי 192,600,0002018
פתח תקווהרצון מנחם 351,670,0002017
תל אביב יפו2,720,0001960
פתח תקווהיטקובסקי אחים 272,844,0002018
תל אביב יפוצונץ 161,440,0001970
פתח תקווה1,640,0002002
תל אביב יפותל גבורים 281,136,1351960
פתח תקווהיוסף פלדמן 21,785,000
פתח תקווהארתור רופין 161,201,2011970
פתח תקווהמ''ג 31,480,0002018
תל אביב יפופעמונית 51,275,0001960
תל אביב יפו1,275,0001960
פתח תקווהרבי יהודה הנשיא 431,640,0002002
פתח תקווהיוסף פלדמן 21,785,0001987
פתח תקווה1,480,0002018
תל אביב יפוירחינאי שמואל2,820,0002018
פתח תקווההפלמ"ח 141,480,0002018
פתח תקווההראל איסר 33,450,0002009
פתח תקווההרב פלדמן 41,785,0001987
פתח תקווההעצמאות 472,650,0002005
תל אביב יפוגלעינית 81,275,0001960
תל אביב יפומאיר גרוסמן 51,136,1351960
תל אביב יפוגלעינית 81,275,0001960
תל אביב יפויפתח 203,585,0002017
פתח תקווהארתור רופין 161,201,201
תל אביב יפוקהילת לודג' 662,005,8502019
פתח תקווה1,780,0002000
תל אביב יפוירושלמי 122,800,0001960
תל אביב יפו2,650,0001960
תל אביב יפוזכריה 132,650,0001960
פתח תקווההרב קלישר 671,740,0002016
פתח תקווהרוטשילד 991,545,0001970
תל אביב יפוכורש 13,825,0001935
תל אביב יפואוסישקין 1004,200,0001960
תל אביב יפו1,136,135
תל אביב יפוירחינאי שמואל2,820,0002018