מידע על עסקות נדלן

50,058 עסקאות - עמוד 1 מתוך 522

ישוברחובמחירבניה
בת יםאנילביץ' 391,300,0001960
פתח תקווהבן גוריון 352,845,2442018
פתח תקווהארתור רופין 161,201,201
פתח תקווה1,260,0001970
פתח תקווה1,740,0002016
פתח תקווההרב קלישר 191,625,0002018
בת יםהנביאים 391,400,0001970
בת ים1,030,0001960
בת יםרבי בנימין 51,180,0001970
בת ים1,180,0001970
בת יםהרצל 441,295,0001960
בת ים1,295,0001960
בת יםהדדי ציון שאול 51,270,0001970
פתח תקווהרבי יהודה הנשיא 431,640,0002002
פתח תקווהקוגלמן תרזה 61,730,0002007
בת יםדרך בן גוריון1,160,0001989
פתח תקווהרצון מנחם 351,670,0002017
בת יםירושלים 721,030,0001960
בת יםהרצל 481,295,0001960
בת ים1,300,0001960
בת ים1,000,0001960
פתח תקווה1,580,0001970
פתח תקווה2,650,0002005
פתח תקווה1,640,0002002
בת יםרוטשילד 501,230,0001960
פתח תקווההראל איסר 33,450,0002009
בת יםמוהליבר 191,500,0001980
פתח תקווה1,730,0002007
פתח תקווהעידוד ישראל 82,640,0002008
בת יםדרך בן גוריון 1381,160,0001989
בת יםמבצע סיני 221,240,0001960
בת יםסמ הצפורנים 41,000,0001960
בת ים1,325,0001970
בת ים1,230,0001960
פתח תקווההפלמ"ח 141,480,0002018
פתח תקווה1,780,0002000
פתח תקווההחרמון 4900,0001980
פתח תקווהיטקובסקי אחים 272,844,0002018
פתח תקווהרוטשילד 991,545,0001970
בת ים1,240,0001960
בת ים1,200,0001970
פתח תקווהרופין 181,201,2011970
פתח תקווההפלמ"ח 141,480,0002018
בת יםהשר רבינוביץ 91,320,0001970
בת ים1,320,0001970
פתח תקווה900,0001980
פתח תקווה1,300,0001980
בת ים1,651,6511970
בת יםהרב מימון 41,500,0001980
פתח תקווהרוטשילד 991,545,0001970
פתח תקווההעצמאות 472,650,0002005
פתח תקווהארתור רופין 161,201,2011970
פתח תקווההרב קלישר 671,740,0002016
פתח תקווהעמנואל זמיר 102,640,0002008
פתח תקווהחיים עוזר 161,100,0001967
בת ים1,250,0001950
פתח תקווה1,240,0001960
פתח תקווההרצפלד אברהם 51,240,0001960
בת יםהדדי ציון שאול 51,270,0001970
פתח תקווהאיסר הראל 53,450,0002009
פתח תקווהמ''ג 31,480,0002018
בת יםהשר רבינוביץ 241,240,0001970
פתח תקווהויצמן 12,844,0002018
פתח תקווה1,000,0001960
פתח תקווהיוסף פלדמן 21,785,0001987
בת יםירושלים 741,320,0001970
פתח תקווההזוהר 231,670,0002017
בת יםרבינוביץ' 241,240,0001970
פתח תקווההרב פלדמן 41,785,0001987
בת יםשד יוספטל גיורא 381,651,6511970
פתח תקווהאהרונסון שרה 211,580,0001970
בת יםשד יוספטל גיורא 681,350,0001960
פתח תקווההרב הלר 81,000,0001960
בת יםרוטשילד 501,230,0001960
פתח תקווה1,625,0002018
בת ים1,350,0001960
פתח תקווהדרך בגין מנחם 621,780,0002000
בת יםדניאל 51,250,0001950
בת יםהרצל 711,325,0001970
פתח תקווה2,845,2442018
בת יםרבינוביץ' 51,320,0001970
בת יםהנביאים 391,400,0001970
בת יםשאול הדדי 51,270,0001970
בת ים1,270,0001970
פתח תקווהחפץ חיים 321,300,0001960
פתח תקווה1,480,0002018
בת יםהגדוד העברי 51,350,0001960
פתח תקווה1,100,0001967
בת ים1,350,0001960