מידע על עסקות נדלן בפתח תקווה

31 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1

ישוברחובמחירבניה
פתח תקווהפנחס חגין 61,386,363
פתח תקווהפנחס חגין 61,495,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,060,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,488,000
פתח תקווהפנחס חגין1,180,0002008
פתח תקווהפנחס חגין1,410,0002008
פתח תקווהפנחס חגין1,340,0002008
פתח תקווהפנחס חגין 142,010,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,860,0002009
פתח תקווהפנחס חגין 617,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,131,600
פתח תקווהפנחס חגין 61,070,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,030,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,050,000
פתח תקווהפנחס חגין1,270,0002008
פתח תקווהפנחס חגין 91,600,0002004
פתח תקווהפנחס חגין 61,150,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,050,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,070,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,090,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,030,000
פתח תקווהפנחס חגין1,206,0002008
פתח תקווהפנחס חגין 61,470,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,060,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,070,000
פתח תקווהפנחס חגין 617,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,150,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,125,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,070,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,150,000
פתח תקווהפנחס חגין 61,115,000