מידע על עסקות נדלן בפתח תקווה

308 עסקאות - עמוד 1 מתוך 4

ישוברחובמחירבניה
פתח תקווהנחלת צבי 23780,0001960
פתח תקווהנחלת צבי 7790,7891967
פתח תקווהנחלת צבי 471,070,0001972
פתח תקווהנחלת צבי 37990,0001994
פתח תקווהנחלת צבי 31,065,0001957
פתח תקווהנחלת צבי 211,100,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 391,120,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 371,255,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 31,100,0001972
פתח תקווהנחלת צבי 711,700,0001980
פתח תקווהנחלת צבי 181,255,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 45688,4061991
פתח תקווהנחלת צבי 19352,0001968
פתח תקווהנחלת צבי 12790,0001960
פתח תקווהנחלת צבי 9657,0001965
פתח תקווהנחלת צבי 47970,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 40820,0001951
פתח תקווהנחלת צבי 691,337,5001995
פתח תקווהנחלת צבי 651,650,0002015
פתח תקווהנחלת צבי 651,620,0002016
פתח תקווהנחלת צבי 411,070,000
פתח תקווהנחלת צבי 441,100,0001960
פתח תקווהנחלת צבי 31,056,0001975
פתח תקווהנחלת צבי 18905,4291970
פתח תקווהנחלת צבי 421,100,0001978
פתח תקווהנחלת צבי 23740,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 19830,0001960
פתח תקווהנחלת צבי 691,192,5001996
פתח תקווהנחלת צבי 37995,9961997
פתח תקווהנחלת צבי 35995,996
פתח תקווהנחלת צבי 671,420,0001996
פתח תקווהנחלת צבי 31825,0001980
פתח תקווהנחלת צבי 391,050,0001972
פתח תקווהנחלת צבי 651,620,0002015
פתח תקווהנחלת צבי 431,070,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 29860,0002007
פתח תקווהנחלת צבי 1513,0001987
פתח תקווהנחלת צבי 47750,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 11,040,0001960
פתח תקווהנחלת צבי 8630,0001968
פתח תקווהנחלת צבי 671,080,0002000
פתח תקווהנחלת צבי 681,275,0002014
פתח תקווהנחלת צבי 161,385,0001990
פתח תקווהנחלת צבי 31,210,0001980
פתח תקווהנחלת צבי 31,350,0001990
פתח תקווהנחלת צבי 15900,0001965
פתח תקווהנחלת צבי 681,240,0001969
פתח תקווהנחלת צבי 671,420,000
פתח תקווהנחלת צבי 11505,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 19552,5001965
פתח תקווהנחלת צבי 5775,0001954
פתח תקווהנחלת צבי 7875,0001950
פתח תקווהנחלת צבי 5795,0001957
פתח תקווהנחלת צבי 8600,0001980
פתח תקווהנחלת צבי 41710,000
פתח תקווהנחלת צבי 7885,000
פתח תקווהנחלת צבי 681,398,3051995
פתח תקווהנחלת צבי 141,090,0001992
פתח תקווהנחלת צבי 311,156,5001995
פתח תקווהנחלת צבי 38392,1502009
פתח תקווהנחלת צבי 58870,0001999
פתח תקווהנחלת צבי 1560,0001960
פתח תקווהנחלת צבי 37800,0001977
פתח תקווהנחלת צבי 591,205,0002004
פתח תקווהנחלת צבי 61880,0001980
פתח תקווהנחלת צבי 5610,0001950
פתח תקווהנחלת צבי 61815,0001979
פתח תקווהנחלת צבי 611,060,000
פתח תקווהנחלת צבי 30830,0001975
פתח תקווהנחלת צבי 5610,0001960
פתח תקווהנחלת צבי 15932,5001998
פתח תקווהנחלת צבי 35841,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 611,060,0001977
פתח תקווהנחלת צבי 9522,0361965
פתח תקווהנחלת צבי 7800,801
פתח תקווהנחלת צבי 11,090,0001963
פתח תקווהנחלת צבי 1460,0001950
פתח תקווהנחלת צבי 12900,0001961
פתח תקווהנחלת צבי 38480,0001966
פתח תקווהנחלת צבי 23660,0001960
פתח תקווהנחלת צבי 7522,036
פתח תקווהנחלת צבי 43710,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 40420,9451970
פתח תקווהנחלת צבי 11786,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 18770,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 19660,0001970
פתח תקווהנחלת צבי 3860,0001990