מידע על עסקות נדלן ברמות ורבר

10 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1

ישוברחובמחירבניה
פתח תקווהטרומפלדור 24543,663
פתח תקווהטרומפלדור 3439,0051982
פתח תקווהטרומפלדור 24620,460
פתח תקווהטרומפלדור 3578,3361985
פתח תקווהטרומפלדור 22421,2001985
פתח תקווהטרומפלדור 3585,0001994
פתח תקווהטרומפלדור 2439,583
פתח תקווהטרומפלדור 24953,819
פתח תקווהטרומפלדור 24953,813
פתח תקווהטרומפלדור 241,141,141