מידע על עסקות נדלן בפתח תקווה

141 עסקאות - עמוד 1 מתוך 2

ישוברחובמחירבניה
פתח תקווהטרומפלדור 50687,052
פתח תקווהטרומפלדור 50687,0501985
פתח תקווהטרומפלדור 55657,9061985
פתח תקווהטרומפלדור 53575,3931985
פתח תקווהטרומפלדור 38423,4381961
פתח תקווהטרומפלדור 43906,2461997
פתח תקווהטרומפלדור 38875,0001997
פתח תקווהטרומפלדור 54900,0001970
פתח תקווהטרומפלדור 38840,0001961
פתח תקווהטרומפלדור 48749,8791960
פתח תקווהטרומפלדור 631,920,0001983
פתח תקווהטרומפלדור 231,400,0002013
פתח תקווהטרומפלדור 54655,3801985
פתח תקווהטרומפלדור 64776,6401985
פתח תקווהטרומפלדור 68685,234
פתח תקווהטרומפלדור 72600,600
פתח תקווהטרומפלדור 55834,0981965
פתח תקווהטרומפלדור 38718,0001960
פתח תקווהטרומפלדור 38870,0001960
פתח תקווהטרומפלדור 191,030,0001960
פתח תקווהטרומפלדור 241,141,141
פתח תקווהטרומפלדור 67859,950
פתח תקווהטרומפלדור 57576,2901985
פתח תקווהטרומפלדור 68522,788
פתח תקווהטרומפלדור 67756,670
פתח תקווהטרומפלדור 33563,884
פתח תקווהטרומפלדור 38477,9201960
פתח תקווהטרומפלדור 42688,880
פתח תקווהטרומפלדור 581,450,0001980
פתח תקווהטרומפלדור 481,081,9271960
פתח תקווהטרומפלדור 55627,8861960
פתח תקווהטרומפלדור 29642,6901967
פתח תקווהטרומפלדור 45853,400
פתח תקווהטרומפלדור 36611,5891970
פתח תקווהטרומפלדור 271,177,2501980
פתח תקווהטרומפלדור 58809,7941982
פתח תקווהטרומפלדור 51634,3401996
פתח תקווהטרומפלדור 461,000,0001970
פתח תקווהטרומפלדור 40905,0001975
פתח תקווהטרומפלדור 24953,819
פתח תקווהטרומפלדור 48577,8311960
פתח תקווהטרומפלדור 57611,8271985
פתח תקווהטרומפלדור 34541,2961985
פתח תקווהטרומפלדור 38377,8611961
פתח תקווהטרומפלדור 631,004,1801985
פתח תקווהטרומפלדור 53515,0881960
פתח תקווהטרומפלדור 11,000,0001970
פתח תקווהטרומפלדור900,0001950
פתח תקווהטרומפלדור 38487,6801960
פתח תקווהטרומפלדור 50586,5251985
פתח תקווהטרומפלדור 411,174,446
פתח תקווהטרומפלדור 29479,1601967
פתח תקווהטרומפלדור 42689,387
פתח תקווהטרומפלדור 29510,4991965
פתח תקווהטרומפלדור 38493,5201960
פתח תקווהטרומפלדור 38416,5351960
פתח תקווהטרומפלדור 22421,2001985
פתח תקווהטרומפלדור 39725,4001985
פתח תקווהטרומפלדור 27647,9051990
פתח תקווהטרומפלדור 29657,1601965
פתח תקווהטרומפלדור 721,100,0001970
פתח תקווהטרומפלדור 52668,1821970
פתח תקווהטרומפלדור 70699,5501999
פתח תקווהטרומפלדור 24620,460
פתח תקווהטרומפלדור 3578,3361985
פתח תקווהטרומפלדור 57414,129
פתח תקווהטרומפלדור 54566,4671969
פתח תקווהטרומפלדור 59593,0271963
פתח תקווהטרומפלדור 3439,0051982
פתח תקווהטרומפלדור 36484,2651985
פתח תקווהטרומפלדור 36572,2801975
פתח תקווהטרומפלדור 431,275,4771997
פתח תקווהטרומפלדור 1887,0002007
פתח תקווהטרומפלדור 64766,4601990
פתח תקווהטרומפלדור 72716,896
פתח תקווהטרומפלדור 33720,000
פתח תקווהטרומפלדור 3585,0001994
פתח תקווהטרומפלדור 55462,6301974
פתח תקווהטרומפלדור 34599,8651985
פתח תקווהטרומפלדור 51464,1001985
פתח תקווהטרומפלדור 38451,8601960
פתח תקווהטרומפלדור 58811,4901965
פתח תקווהטרומפלדור 33411,510
פתח תקווהטרומפלדור 57900,200
פתח תקווהטרומפלדור 41685,5841995
פתח תקווהטרומפלדור 50613,2001973
פתח תקווהטרומפלדור 54504,0841970
פתח תקווהטרומפלדור 64762,4681990
פתח תקווהטרומפלדור 59517,7501970
פתח תקווהטרומפלדור 33411,507
פתח תקווהטרומפלדור 701,433,7921999
פתח תקווהטרומפלדור 57640,5001998
פתח תקווהטרומפלדור 72699,550