מידע על עסקות נדלן בפתח תקווה

20 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1

ישוברחובמחירבניה
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 41,060,0002008
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 41,500,0002007
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 391,770,0002007
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 41,570,0002009
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 81,700,0002009
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 41,320,0002007
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 61,665,0002008
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 41,373,0002007
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 371,300,0001970
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 41,630,0002006
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 41,755,0002008
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 41,600,0002009
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 61,620,0002008
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 41,800,0002009
פתח תקווהברוריה בת תרדיון1,650,0002008
פתח תקווהברוריה בת תרדיון1,722,5002007
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 61,700,0002008
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 81,635,0002009
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 42,620,0002009
פתח תקווהברוריה בת תרדיון 42,150,0002010