מידע על עסקות נדלן בתקומה

1,001 עסקאות - עמוד 1 מתוך 11

ישוברחובמחירבניה
פתח תקווהיוסף פפר 131,295,000
פתח תקווהנחלת צבי 681,398,3051995
פתח תקווהאברבנאל 131,220,0002001
פתח תקווהצלנוב יחיאל 141,075,0001981
פתח תקווהקארו יוסף 261,310,0001991
פתח תקווהעוזיאל 19750,0001960
פתח תקווההרב עוזיאל 161,140,000
פתח תקווהעוזיאל 121,140,0001980
פתח תקווההקונגרס 101,570,0002005
פתח תקווהפפר יוסף 181,120,0001970
פתח תקווהחזון איש 11,250,0001970
פתח תקווהחזון אי''ש 91,250,0001970
פתח תקווהיוסף פפר 131,515,0002018
פתח תקווהאהרונוביץ 51,330,0002005
פתח תקווהברנט זרח 81,450,0002004
פתח תקווהקארו יוסף 40950,0001999
פתח תקווההרב צירלסון 271,150,0002005
פתח תקווהצלנוב 241,260,0002015
פתח תקווהחזון איש 11,130,0001977
פתח תקווהעוזיאל 101,179,1781989
פתח תקווהאגרון גרשון 18930,0001994
פתח תקווההשלושה 51,230,0001984
פתח תקווהחזון איש 31,250,0002014
פתח תקווההקונגרס 11,320,0002015
פתח תקווהרוקח ישראל 131,200,0001986
פתח תקווהפפר יוסף 111,515,0002018
פתח תקווהקארו יוסף 401,225,0002001
פתח תקווההקונגרס1,177,0001970
פתח תקווהכט בנובמבר 111,250,0001987
פתח תקווהעוזיאל 181,300,0002015
פתח תקווהעוזיאל 181,266,0872014
פתח תקווהאגרון גרשון 81,060,0001980
פתח תקווהנחלת צבי 711,700,0001980
פתח תקווההרב עוזיאל 11840,0001970
פתח תקווהאברבנאל 251,500,0002008
פתח תקווהחזון איש 31,350,0002015
פתח תקווהעוזיאל 181,470,0002015
פתח תקווהויסוקר 51,360,0001997
פתח תקווהכט בנובמבר 81,500,0002010
פתח תקווהרוקח 151,200,0001975
פתח תקווהחיסין 6780,0001970
פתח תקווההקונגרס 11,395,0002016
פתח תקווהמשמר הירדן 81,310,0002014
פתח תקווהאגרון גרשון 16788,0001970
פתח תקווהאהרונוביץ יוסף 111,240,0002015
פתח תקווהשטמפפר יהושע 981,130,0001980
פתח תקווהנחלת צבי 651,620,0002016
פתח תקווההנציב 71,310,0002000
פתח תקווהיהושע שטמפפר 961,125,000
פתח תקווהיוסף פפר 211,101,099
פתח תקווהחזון איש 31,240,0002015
פתח תקווהאגרון גרשון 4825,0001970
פתח תקווהצלנוב יחיאל 17850,0001950
פתח תקווהנחלת צבי 691,337,5001995
פתח תקווהנחלת צבי 651,650,0002015
פתח תקווהצלנוב יחיאל 241,280,0002015
פתח תקווהנחלת צבי 651,620,0002015
פתח תקווההרב עוזיאל 101,179,180
פתח תקווהדון יצחק אברבנאל 131,220,000
פתח תקווהחזון איש 31,340,0002015
פתח תקווהאהרונוביץ יוסף 111,210,0002015
פתח תקווהצירלסון 113,260,0001960
פתח תקווהשטמפפר 961,125,0001982
פתח תקווהשטמפפר יהושע 781,330,0002007
פתח תקווההרב עוזיאל 19800,0001963
פתח תקווהצירלסון 61,025,0001977
פתח תקווהפפר יוסף 191,101,1021985
פתח תקווהויסוקר קופל 31,540,0002014
פתח תקווהשטמפפר יהושע 841,270,0002001
פתח תקווהצירלסון 113,400,000
פתח תקווהאברבנאל 271,720,0002009
פתח תקווהריינס 302,500,0001997
פתח תקווהפפר יוסף 71,050,0001976
פתח תקווהאהרונוביץ יוסף 121,025,0001993
פתח תקווהמסריק695,0001960
פתח תקווהחזון איש 11,050,0001970
פתח תקווהאגרון גרשון 18875,0002009
פתח תקווהחיסין 91,160,0001985
פתח תקווהויסוקר 131,450,0002015
פתח תקווהאהרונוביץ 111,700,0002016
פתח תקווההנציב 81,060,4231998
פתח תקווהפפר יוסף 91,295,0001988
פתח תקווהצלנוב יחיאל 241,650,0002015
פתח תקווהאהרונוביץ 51,427,5002005
פתח תקווהנחלת צבי 681,275,0002014
פתח תקווההרב ריינס יצחק2,109,6762000
פתח תקווהנחלת צבי 671,420,000
פתח תקווהעוזיאל1,436,5002015
פתח תקווהויסוקר 131,800,0002014
פתח תקווהשטמפפר יהושע 921,380,0002003
פתח תקווההרב ריינס 322,109,678
פתח תקווהפפר יוסף 12990,0001978
פתח תקווהצלנוב יחיאל 111,170,0001976
פתח תקווהנחלת צבי 671,420,0001996