מידע על עסקות נדלן ביוספטל

449 עסקאות - עמוד 1 מתוך 5

ישוברחובמחירבניה
פתח תקווהיבנה 14742,500
פתח תקווהיבנה 14742,5001973
פתח תקווהויסבורג 12700,0001964
פתח תקווהברנר 13890,0001965
פתח תקווהויסבורג 26830,0001960
פתח תקווהפתח תקוה 21,385,0002012
פתח תקווהיבנה 14800,0001970
פתח תקווהאסתר המלכה 16700,0001960
פתח תקווהבת שבע 101,800,0001980
פתח תקווהאסתר המלכה 2700,0001960
פתח תקווהמסריק 16630,0001972
פתח תקווהברנר 23768,085
פתח תקווהיבנה 14800,0001970
פתח תקווהפתח תקוה 11,330,0002011
פתח תקווהשאול המלך 3560,0001960
פתח תקווהברנר 6660,0001960
פתח תקווהברנר 23890,0001965
פתח תקווהפתח תקוה1,380,0002011
פתח תקווהברנר 23192,375
פתח תקווהברנר 23168,738
פתח תקווהויסבורג 12850,0001980
פתח תקווהקהילת פראג 6640,0001970
פתח תקווהויסבורג 14955,0001960
פתח תקווהד''ר וייסבורג 13179,981
פתח תקווהד''ר וייסבורג 30830,0001960
פתח תקווהמסריק 8790,0001960
פתח תקווהיבנה 14800,000
פתח תקווהד''ר וייסבורג 6772,640
פתח תקווהחנקין 41,450,0002012
פתח תקווההשומר 301,832,577
פתח תקווהברנר 36700,0001969
פתח תקווהיבנה 10457,140
פתח תקווהאסתר המלכה 4470,0001960
פתח תקווהברנר 33273,6251965
פתח תקווהויסבורג 16740,0001960
פתח תקווהויסבורג 8745,0001970
פתח תקווההותיקים 9396,333
פתח תקווהמסריק 30750,0001970
פתח תקווהברנר 30627,0001970
פתח תקווהשאול המלך 7322,560
פתח תקווהברנר 23300,0001960
פתח תקווהויסבורג 1750,0001965
פתח תקווהויסבורג 30460,0001995
פתח תקווהמסריק 24765,0001960
פתח תקווהקהילת פראג 5700,0001980
פתח תקווהויסבורג 1800,0001970
פתח תקווהאסתר המלכה 4665,0001970
פתח תקווהשאול המלך 5820,000
פתח תקווהשאול המלך 3570,0001950
פתח תקווההרב חנזין 21,344,4532011
פתח תקווהויסבורג 6630,0001960
פתח תקווהמסריק 18690,0001970
פתח תקווהשאול המלך 3655,0001950
פתח תקווהפתח תקוה 11,229,1002011
פתח תקווהברנר 27544,0001950
פתח תקווהאסתר המלכה 14700,0001968
פתח תקווהיבנה 11,203,6002011
פתח תקווהקהילת פראג 5870,0001970
פתח תקווהויסבורג 14640,0001970
פתח תקווהשאול המלך 3800,0001973
פתח תקווההולצברג שמחה 41,160,0001997
פתח תקווהאסתר המלכה 10600,0001970
פתח תקווהברנר 19700,0001980
פתח תקווההולצברג שמחה 21,150,0001994
פתח תקווהויסבורג618,0001970
פתח תקווהירושלים 111,650,000
פתח תקווהמסריק 30185,000
פתח תקווהברנר 13587,0001970
פתח תקווהיבנה 6157,895
פתח תקווהקהילת פראג 6640,0001970
פתח תקווהפתח תקוה 11,220,0002012
פתח תקווההותיקים 9396,334
פתח תקווהשאול המלך 3650,0001969
פתח תקווהויסבורג 18944,0001974
פתח תקווהפתח תקוה 1127,8902012
פתח תקווהויסבורג 37760,0001970
פתח תקווהקהילת יוסטון 7381,360
פתח תקווהויסבורג 2804,8301961
פתח תקווהקהילת פראג 8680,0001960
פתח תקווהפתח תקוה 11,220,0002011
פתח תקווהמסריק 19610,0001970
פתח תקווהיבנה 10804,823
פתח תקווהשאול המלך 3820,0001970
פתח תקווהברנר 17650,0001970
פתח תקווהאסתר המלכה 5700,0001960