מידע על עסקות נדלן בנתיבות

38 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1

ישוברחובמחירבניה
נתיבותשבטי ישראל 39653,0001962
נתיבותשבטי ישראל 11563,1251962
נתיבותשבטי ישראל 5810,000
נתיבותשבטי ישראל 39266,0001962
נתיבותשבטי ישראל 45520,000
נתיבותשבטי ישראל 4514,444
נתיבותשבטי ישראל 514,772
נתיבותשבטי ישראל 125755,0001975
נתיבותשבטי ישראל 106610,0001980
נתיבותשבטי ישראל 51,145,500
נתיבותשבטי ישראל 371354,2001960
נתיבותשבטי ישראל 45520,831
נתיבותשבטי ישראל 74710,0001964
נתיבותשבטי ישראל 106610,000
נתיבותשבטי ישראל 14492,8001900
נתיבותשבטי ישראל 52370,9801964
נתיבותשבטי ישראל 54360,0001960
נתיבותשבטי ישראל 64500,0001980
נתיבותשבטי ישראל 1714,4441961
נתיבותשבטי ישראל 139950,0001970
נתיבותשבטי ישראל 81407,248
נתיבותשבטי ישראל 69640,000
נתיבותשבטי ישראל 31328,8001980
נתיבותשבטי ישראל 5615,0002001
נתיבותשבטי ישראל 34320,3241980
נתיבותשבטי ישראל 17145,6141980
נתיבותשבטי ישראל 64700,0001960
נתיבותשבטי ישראל 56407,252
נתיבותשבטי ישראל 90620,0001900
נתיבותשבטי ישראל 18650,1001978
נתיבותשבטי ישראל 57620,0001900
נתיבותשבטי ישראל 39146,6751962
נתיבותשבטי ישראל 79640,0001963
נתיבותשבטי ישראל 51,003,030
נתיבותשבטי ישראל 6255,8501955
נתיבותשבטי ישראל 49317,6551993