מידע על עסקות נדלן בנשר

15 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1

ישוברחובמחירבניה
נשרהיסמין 1950,0001980
נשרהיסמין 61,195,0001990
נשרהיסמין 3860,0001984
נשרהיסמין 9705,0001986
נשרהיסמין 1427,0501985
נשרהיסמין 101,145,0001986
נשרהיסמין 12448,0001994
נשרהיסמין 5468,4081980
נשרהיסמין 12970,0001988
נשרהיסמין 1730,0002003
נשרהיסמין 7566,8601983
נשרהיסמין 13750,0001996
נשרהיסמין 13603,1411990
נשרהיסמין 1505,6801986
נשרהיסמין 3400,7521986