מידע על עסקות נדלן בנשר

114 עסקאות - עמוד 1 מתוך 2

ישוברחובמחירבניה
נשרהאלון 26870,0001995
נשרהאלון 71,270,0001992
נשרהאלון 421,250,000
נשרהאלון 22624,104
נשרהאלון 46740,0001994
נשרהאלון 361,135,0001980
נשרהאלון 191,350,0001994
נשרהאלון 321,617,5001997
נשרהאלון 301,100,0001996
נשרהאלון 421,250,0001993
נשרהאלון 19620,0001996
נשרהאלון 36975,0001993
נשרהאלון 11,020,0001995
נשרהאלון 10860,0001900
נשרהאלון 321,210,0002007
נשרהאלון 1389,939
נשרהאלון 541,165,0001999
נשרהאלון 1855,000
נשרהאלון 341,200,0001900
נשרהאלון 301,047,5001992
נשרהאלון 1571,7761991
נשרהאלון 52650,0001997
נשרהאלון 361,124,0001990
נשרהאלון 24720,0001980
נשרהאלון 241,320,0001990
נשרהאלון 36980,0001994
נשרהאלון 191,350,0001995
נשרהאלון 1830,0002007
נשרהאלון 401,145,0001990
נשרהאלון 81,290,0001992
נשרהאלון 38900,0001993
נשרהאלון 30965,0001993
נשרהאלון 501,040,0001996
נשרהאלון 19657,9001996
נשרהאלון 521,320,0001996
נשרהאלון 421,190,0001992
נשרהאלון 36920,0001990
נשרהאלון 501,750,0002002
נשרהאלון 401,030,0001994
נשרהאלון 501,500,0001996
נשרהאלון 24490,0002004
נשרהאלון 501,155,0001996
נשרהאלון 24740,0001995
נשרהאלון 8660,0001991
נשרהאלון 1642,2051995
נשרהאלון 2560,0001992
נשרהאלון 19875,0001995
נשרהאלון 44830,0001990
נשרהאלון 46780,0001993
נשרהאלון 361,300,0001992
נשרהאלון 26463,5241995
נשרהאלון 28683,8921994
נשרהאלון 1515,0001990
נשרהאלון 34840,0002000
נשרהאלון 501,040,0002000
נשרהאלון 1847,8151991
נשרהאלון 6637,7281993
נשרהאלון 52831,1801995
נשרהאלון 1404,4701999
נשרהאלון 361,047,500
נשרהאלון 52595,0001997
נשרהאלון 461,250,0002000
נשרהאלון 19550,0001996
נשרהאלון 521,000,0001996
נשרהאלון 36600,0001991
נשרהאלון 19750,0001996
נשרהאלון 1389,9391993
נשרהאלון 26450,0001996
נשרהאלון 36970,0001990
נשרהאלון 22665,3791991
נשרהאלון 19743,0001990
נשרהאלון 12868,5001991
נשרהאלון 6733,0501990
נשרהאלון 14774,4311992
נשרהאלון 6606,2151985
נשרהאלון 22738,870
נשרהאלון 18637,5821992
נשרהאלון 1600,0001980
נשרהאלון 40786,9301994
נשרהאלון 421,380,0001998
נשרהאלון 22687,450
נשרהאלון 1726,6541995
נשרהאלון 1693,0002003
נשרהאלון 22320,000
נשרהאלון 321,200,0001990
נשרהאלון 19835,0001995
נשרהאלון 501,250,0001996
נשרהאלון 461,100,000
נשרהאלון 50770,0001997
נשרהאלון 12820,0001990
נשרהאלון 361,050,0001995
נשרהאלון 19960,0001980
נשרהאלון 421,130,0001990
נשרהאלון 19860,0002000
נשרהאלון 361,060,0001993
נשרהאלון 361,140,0001980