מידע על עסקות נדלן ברמות יצחק

1,568 עסקאות - עמוד 1 מתוך 17

ישוברחובמחירבניה
נשרהחצב 23935,0002001
נשרהחצב 231,000,000
נשרהחצב 231,000,0001996
נשרכליל החורש 61,172,0001980
נשרכליל החורש 71,360,0001999
נשרכליל החורש 61,172,0001980
נשרכליל החורש 71,360,0001999
נשרכליל החורש 71,360,0001999
נשרכליל החורש 81,172,0001980
נשרהשזיף 71,000,0001980
נשרהשיטה 11,095,000
נשרהתפוז 33930,0001999
נשרמורן 11,095,0001992
נשראשל 7990,0001980
נשרכליל החורש 61,485,0001980
נשרהחצב 231,110,000
נשרהחצב 7993,0001993
נשרהחצב 19940,0001999
נשרכליל החורש 41,110,0002002
נשרערבה 131,346,0001997
נשראשל 71,080,0002000
נשרהשקמה 19690,0001990
נשרהשיקמה 19690,000
נשראורן הכרמל 2800,0001981
נשרהשיקמה 19690,000
נשרהמורן 51,250,000
נשרמורן 31,250,0001999
נשרהחצב 41800,0002000
נשרהחצב 41800,0002000
נשרהסביון 13835,0001990
נשרהסביון 17835,0001990
נשרהברוש 1617,469
נשרהברוש 1617,4691970
נשרהחצב 10338,297
נשרהזית 3617,4691970
נשרהברוש 1615,615
נשרכליל החורש 61,170,0002001
נשרכליל החורש 81,170,0002001
נשרהשזיף 51,290,0001997
נשרהשזיף 51,290,0001997
נשרכליל החורש 151,060,0002003
נשרההדס 31,425,0001990
נשרהדס 31,425,0001990
נשראלון 341,617,5001997
נשרהאלון 321,617,5001997
נשרהערבה 81,095,0002000
נשרערבה 81,095,0002000
נשרהלוטם 1970,0002000
נשרהלוטם 5970,0002000
נשראלון 321,210,0002007
נשרהאלון 321,210,0002007
נשראורן הכרמל 401,000,0002000
נשרהזית 311,000,0002000
נשרהחרוב2,320,0002017
נשרהחרוב 182,320,0002017
נשרהחרוב2,350,0002017
נשרהחרוב 182,350,0002017
נשרהחצב 23940,0002001
נשרהחצב 21940,0002001
נשרהלוטם 71,365,0002000
נשרהלוטם1,365,0002000
נשרהלוטם 21,000,0001980
נשרהלוטם 21,000,0001980
נשרהאלון 421,250,0001993
נשראלון 381,250,0001993
נשרהאלון 421,250,000
נשרהחרוב 181,650,0002017
נשרהחרוב1,650,0002017
נשרהחרוב1,670,000
נשרהחרוב1,730,0002017
נשרהחרוב 181,730,0002017
נשרהערבה 81,280,0002001
נשרהאשל 71,280,0002001
נשרהזית 5660,0001970
נשרהברוש 1660,0001970
נשרההדס 31,300,0001991
נשרההדס 31,300,0001991
נשרכליל החורש 61,140,0002000
נשרהחצב 23800,0002004
נשראלון 461,100,0001990
נשרהאלון 461,100,000
נשראלון 61,060,0001998
נשרהרדוף 141,240,0001998
נשראורן הכרמל 381,460,0002001
נשרהלוטם 31,200,0002002
נשרהחצב 231,110,0002000
נשרכליל החורש 41,270,0001980
נשרהלוטם 71,140,0002001
נשרהחצב 10453,869
נשרכליל החורש 11,400,0001980
נשרערבה 131,880,0002009
נשרהרדוף 9955,0001980
נשראשל 71,210,0001980
נשרכליל החורש 81,060,0002003
נשרהשקמה 19690,0001980