מידע על עסקות נדלן ברמות יצחק

1,568 עסקאות - עמוד 1 מתוך 17

ישוברחובמחירבניה
נשרהלוטם 31,200,0002002
נשרהחצב 23935,0002001
נשרהחצב 231,000,0001996
נשרהחצב 231,000,000
נשרהזית 3617,4691970
נשרהברוש 1617,4691970
נשרכליל החורש 61,170,0002001
נשרכליל החורש 81,170,0002001
נשרהאלון 321,617,5001997
נשראלון 341,617,5001997
נשרהלוטם 21,000,0001980
נשרהלוטם 21,000,0001980
נשרהחרוב1,670,000
נשרהחרוב 181,730,0002017
נשרהאשל 71,280,0002001
נשרהברוש 1660,0001970
נשרההדס 31,300,0001991
נשרכליל החורש 41,110,0002002
נשרערבה 131,346,0001997
נשראשל 71,080,0002000
נשרהשיקמה 19690,000
נשרערבה 81,095,0002000
נשרהערבה 81,095,0002000
נשרהלוטם 71,365,0002000
נשרהחצב 21940,0002001
נשרהאלון 421,250,000
נשראלון 381,250,0001993
נשרהחרוב1,730,0002017
נשרהזית 5660,0001970
נשרההדס 31,300,0001991
נשרכליל החורש 61,172,0001980
נשרכליל החורש 81,172,0001980
נשרמורן 11,095,0001992
נשרהשזיף 71,000,0001980
נשרמורן 31,250,0001999
נשרהמורן 51,250,000
נשרהלוטם 5970,0002000
נשרהלוטם 1970,0002000
נשרהחרוב2,320,0002017
נשרהחרוב 182,350,0002017
נשרהאלון 421,250,0001993
נשרהחרוב1,650,0002017
נשרהערבה 81,280,0002001
נשרכליל החורש 41,270,0001980
נשרהלוטם 71,140,0002001
נשרכליל החורש 151,060,0002003
נשרכליל החורש 81,060,0002003
נשרהחרוב 182,320,0002017
נשרהחצב 23940,0002001
נשרהחרוב 181,650,0002017
נשרכליל החורש 71,360,0001999
נשרכליל החורש 71,360,0001999
נשרהדס 31,425,0001990
נשראלון 321,210,0002007
נשרהלוטם1,365,0002000
נשרהשיטה 11,095,000
נשרהתפוז 33930,0001999
נשרהחצב 41800,0002000
נשרהסביון 17835,0001990
נשרהחצב 10338,297
נשרהאלון 321,210,0002007
נשרהחרוב2,350,0002017
נשרהשיקמה 19690,000
נשרהשזיף 51,290,0001997
נשרהזית 311,000,0002000
נשרהרדוף 141,240,0001998
נשרכליל החורש 11,400,0001980
נשרערבה 131,880,0002009
נשרהחצב 7993,0001993
נשרהסביון 13835,0001990
נשראורן הכרמל 401,000,0002000
נשראלון 461,100,0001990
נשרהאלון 461,100,000
נשרהחצב 10453,869
נשרהשקמה 19690,0001990
נשרהשזיף 51,290,0001997
נשראשל 7990,0001980
נשראשל 71,210,0001980
נשרההדס 31,425,0001990
נשרהחצב 231,110,000
נשרהחצב 41800,0002000
נשרהשקמה 19690,0001980
נשרהחצב 23800,0002004
נשרכליל החורש 71,360,0001999
נשרהחצב 231,110,0002000
נשראורן הכרמל 2800,0001981
נשראלון 61,060,0001998
נשרהרדוף 9955,0001980
נשרכליל החורש 61,140,0002000
נשרהחצב 19940,0001999
נשרכליל החורש 61,172,0001980
נשראורן הכרמל 381,460,0002001
נשרכליל החורש 61,485,0001980