מידע על עסקות נדלן בנשר

4,039 עסקאות - עמוד 1 מתוך 43

ישוברחובמחירבניה
נשרקרן היסוד 17650,0001980
נשרההסתדרות 24610,0001980
נשר610,0001980
נשראלון 341,617,5001997
נשרהאלון 321,617,5001997
נשרהערבה 81,095,0002000
נשרערבה 81,095,0002000
נשרמעפילים 101,200,0001980
נשר1,200,0001980
נשרכליל החורש 11,050,0002000
נשרקרן היסוד 32600,0001980
נשר1,305,0001996
נשראלון 481,305,0001996
נשרדרך השלום 21,180,0002017
נשרנשר 11,180,0002017
נשרקרן היסוד 20750,0001980
נשרקרן היסוד 40750,0001980
נשרהלוטם 1970,0002000
נשרהלוטם 5970,0002000
נשרדרך בר יהודה1,250,0002017
נשראלון 321,210,0002007
נשרהאלון 321,210,0002007
נשר1,200,0002000
נשראורן הכרמל 381,200,0002000
נשראשכולות 111,000,0002017
נשרנשר 11,000,0002017
נשרהזית 311,000,0002000
נשרקרן היסוד 17283,800
נשראשכולית1,329,0002017
נשרדרך בר יהודה1,329,0002017
נשרהחרוב 182,320,0002017
נשרהחרוב2,320,0002017
נשרבר יהודה1,460,0002017
נשראשכולות 111,460,0002017
נשרהחצב 191,075,0001980
נשר1,075,0001980
נשרהחרוב 182,350,0002017
נשרהחרוב2,350,0002017
נשרדבורה 14790,0001980
נשרהאירוסים 11,040,0002017
נשר790,0001980
נשרדרך בר יהודה1,040,0002017
נשרהלוטם 71,365,0002000
נשרהחצב 21940,0002001
נשרהחצב 23940,0002001
נשרהלוטם1,365,0002000
נשרהאלון 71,270,0001992
נשר1,270,0001992
נשר940,0001995
נשרהשזיף 6940,0001995
נשר1,000,0001999
נשרהחצב 231,000,0001999
נשרהלוטם 21,000,0001980
נשרהלוטם 21,000,0001980
נשראלון 381,250,0001993
נשרהאלון 421,250,0001993
נשרהאלון 421,250,000
נשראלון 201,290,0001990
נשר1,290,0001990
נשרהחרוב1,650,0002017
נשרהחרוב1,670,000
נשרהחרוב 181,650,0002017
נשרהחרוב1,730,0002017
נשרהחרוב 181,730,0002017
נשר980,9801980
נשרהשקמה 4980,9801980
נשרהלוטם 51,150,0001999
נשר1,150,0001999
נשראשכולות1,313,0002017
נשרדרך בר יהודה 601,313,0002017
נשרדרך בר יהודה 601,313,0002017
נשרדרך בר יהודה1,313,0002017
נשרישורון 11,430,0002017
נשראשכולות1,430,0002017
נשרהאשל 71,280,0002001
נשרהערבה 81,280,0002001
נשרהברוש 1660,0001970
נשרהזית 5660,0001970
נשריעל 30600,0001970
נשריעל 8600,0001970
נשרההדס 31,300,0001991
נשרההדס 31,300,0001991
נשר610,0001970
נשראופקים 21610,0001970
נשר1,050,0002000
נשר660,0001970
נשרקרן היסוד 35660,0001970
נשר900,0001980
נשרהורדים 8900,0001980
נשראשל 71,100,0002002
נשר1,100,0002002
נשר600,0001980
נשראורן הכרמל 401,000,0002000