מידע על עסקות נדלן בקרית גת

98 עסקאות - עמוד 1 מתוך 2

ישוברחובמחירבניה
קרית גתשאול המלך 14433,2961995
קרית גתשאול המלך 16409,1521996
קרית גתשאול המלך 16419,8161990
קרית גתשאול המלך 16376,2691995
קרית גתשאול המלך 14408,9601980
קרית גתשאול המלך 14447,1681980
קרית גתשאול המלך 16439,6041995
קרית גתשאול המלך 14396,7921995
קרית גתשאול המלך 14399,0601994
קרית גתשאול המלך 14399,0601994
קרית גתשאול המלך 16511,0581995
קרית גתשאול המלך 14437,3801995
קרית גתשאול המלך 14439,0221995
קרית גתשאול המלך 14457,7461995
קרית גתשאול המלך 16471,5701998
קרית גתשאול המלך 14330,0001995
קרית גתשאול המלך 16417,5331995
קרית גתשאול המלך 16400,0002001
קרית גתשאול המלך 16400,0002001
קרית גתשאול המלך 16380,0001995
קרית גתשאול המלך 14455,0001994
קרית גתשאול המלך 14404,0001994
קרית גתשאול המלך 16535,0001995
קרית גתשאול המלך 14460,0001990
קרית גתשאול המלך 14510,0001900
קרית גתשאול המלך 16580,0001999
קרית גתשאול המלך 4560,0001980
קרית גתשאול המלך 14530,0001980
קרית גתשאול המלך 14500,0001995
קרית גתשאול המלך695,0001900
קרית גתשאול המלך 16670,0001997
קרית גתשאול המלך 16683,0001900
קרית גתשאול המלך 4620,0001989
קרית גתשאול המלך 16750,0001900
קרית גתשאול המלך 16730,0001995
קרית גתשאול המלך 14800,0001995
קרית גתשאול המלך 16800,0001999
קרית גתשאול המלך 16800,0001999
קרית גתשאול המלך 14759,6001900
קרית גתשאול המלך 16735,0001996
קרית גתשאול המלך 14755,0001950
קרית גתשאול המלך 16820,0001996
קרית גתשאול המלך 14750,0001998
קרית גתשאול המלך 16980,0001950
קרית גתשאול המלך 16800,0001995
קרית גתשאול המלך 14850,0001900
קרית גתשאול המלך 14860,0001995
קרית גתשאול המלך 16830,0001997
קרית גתשאול המלך 16860,0001900
קרית גתשאול המלך 14895,0001996
קרית גתשאול המלך 14850,0001999
קרית גתשאול המלך 16870,0001990
קרית גתשאול המלך 16900,0001997
קרית גתשאול המלך 14900,0001900
קרית גתשאול המלך 16950,0002000
קרית גתשאול המלך 16980,0001990
קרית גתשאול המלך 16960,0001995
קרית גתשאול המלך 14950,0001999
קרית גתשאול המלך 192920,0001995
קרית גתשאול המלך 141,030,0001900
קרית גתשאול המלך 14900,0001998
קרית גתשאול המלך 14900,0001998
קרית גתשאול המלך 161,200,0002000
קרית גתשאול המלך 141,147,0001996
קרית גתשאול המלך 141,130,0001990
קרית גתשאול המלך 16466,5001995
קרית גתשאול המלך 14455,0001980
קרית גתשאול המלך 16441,6931995
קרית גתשאול המלך 16535,7391980
קרית גתשאול המלך 16435,4381980
קרית גתשאול המלך 16428,7361990
קרית גתשאול המלך 16414,7801995
קרית גתשאול המלך 16470,0001996
קרית גתשאול המלך 16467,7751994
קרית גתשאול המלך 16497,0001992
קרית גתשאול המלך 16395,0001995
קרית גתשאול המלך 16412,0481996
קרית גתשאול המלך 14405,9001980
קרית גתשאול המלך 16446,3901990
קרית גתשאול המלך 14440,0001995
קרית גתשאול המלך 16450,0001995
קרית גתשאול המלך 16460,0001990
קרית גתשאול המלך 14530,0001995
קרית גתשאול המלך 16500,0001900
קרית גתשאול המלך 14475,0001996
קרית גתשאול המלך 16505,0001994
קרית גתשאול המלך380,0001996
קרית גתשאול המלך 16380,0001996
קרית גתשאול המלך 14620,0001995
קרית גתשאול המלך 10650,0001900
קרית גתשאול המלך 16823,0001998