מידע על עסקות נדלן בהרצליה

19 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1

ישוברחובמחירבניה
הרצליההקוצרים 35685,4221973
הרצליההקוצרים 6643,1041963
הרצליההקוצרים 8698,6321965
הרצליההקוצרים 35648,4981990
הרצליההקוצרים 91,163,940
הרצליההקוצרים 35803,1741960
הרצליההקוצרים 2803,171
הרצליההקוצרים 35779,0351986
הרצליההקוצרים 4527,3011974
הרצליההקוצרים 9965,160
הרצליההקוצרים 6752,5251962
הרצליההקוצרים 2633,988
הרצליההקוצרים 8824,3711980
הרצליההקוצרים 10670,000
הרצליההקוצרים 10597,584
הרצליההקוצרים 10595,194
הרצליההקוצרים 101,792,753
הרצליההקוצרים 121,480,0001980
הרצליההקוצרים 41,500,0001955