מידע על עסקות נדלן בהרצליה

95 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1

ישוברחובמחירבניה
הרצליהבר אילן 7436,6951983
הרצליהבר אילן464,7691960
הרצליהבר אילן 16595,2251960
הרצליהבר אילן 14700,4051980
הרצליהבר אילן 7639,8001960
הרצליהבר אילן 461,500,0001961
הרצליהבר אילן 311,120,0001960
הרצליהבר אילן 201,845,0002014
הרצליהבר אילן 251,770,0002015
הרצליהבר אילן 81,615,0001960
הרצליהבר אילן 191,585,0001970
הרצליהבר אילן 20500,8251951
הרצליהבר אילן 27844,8001974
הרצליהבר אילן 20589,8241979
הרצליהבר אילן 91,020,0002008
הרצליהבר אילן 91,540,0002008
הרצליהבר אילן1,200,0001960
הרצליהבר אילן 311,250,0001950
הרצליהבר אילן 191,570,0001970
הרצליהבר אילן 251,666,0002015
הרצליהבר אילן 13893,6402000
הרצליהבר אילן 14513,5901973
הרצליהבר אילן 13943,9202001
הרצליהבר אילן538,7201950
הרצליהבר אילן 37667,8451956
הרצליהבר אילן 11896,2602005
הרצליהבר אילן 10927,0001982
הרצליהבר אילן 16691,2681970
הרצליהבר אילן 461,150,0001960
הרצליהבר אילן 311,000,0002000
הרצליהבר אילן 81,470,0001972
הרצליהבר אילן 61,800,0002015
הרצליהבר אילן1,285,0001950
הרצליהבר אילן 10833,7821986
הרצליהבר אילן 17631,7522002
הרצליהבר אילן 14950,0001975
הרצליהבר אילן 53950,000
הרצליהבר אילן 111,440,0001984
הרצליהבר אילן 481,100,0001990
הרצליהבר אילן 311,501,5011951
הרצליהבר אילן1,030,3432000
הרצליהבר אילן 46414,2001984
הרצליהבר אילן 9650,0001958
הרצליהבר אילן 9986,0001980
הרצליהבר אילן 6840,0001963
הרצליהבר אילן 141,100,0001968
הרצליהבר אילן 181,330,0001970
הרצליהבר אילן 6485,5301960
הרצליהבר אילן 18530,7121960
הרצליהבר אילן 51629,2001960
הרצליהבר אילן 21553,7251950
הרצליהבר אילן 4605,0221955
הרצליהבר אילן 53950,0001950
הרצליהבר אילן 461,227,5002000
הרצליהבר אילן 18565,0801951
הרצליהבר אילן 20470,0001977
הרצליהבר אילן 20778,3051977
הרצליהבר אילן 13828,2231982
הרצליהבר אילן 18900,0001980
הרצליהבר אילן 7639,9001960
הרצליהבר אילן 13998,7302000
הרצליהבר אילן 18648,678
הרצליהבר אילן 46502,6081930
הרצליהבר אילן 10762,9601980
הרצליהבר אילן 3617,4801970
הרצליהבר אילן 9604,3281968
הרצליהבר אילן 331,075,0001960
הרצליהבר אילן 1534,1801952
הרצליהבר אילן 19686,3401970
הרצליהבר אילן 12523,0401954
הרצליהבר אילן 1538,2131952
הרצליהבר אילן 161,420,0001977
הרצליהבר אילן 46472,8701990
הרצליהבר אילן 51526,1761977
הרצליהבר אילן 13724,8671970
הרצליהבר אילן 21629,9101953
הרצליהבר אילן 19769,2501987
הרצליהבר אילן489,1001980
הרצליהבר אילן 25528,7501952
הרצליהבר אילן 35605,2001958
הרצליהבר אילן 5692,5051970
הרצליהבר אילן 14535,1301960
הרצליהבר אילן 311,061,5151982
הרצליהבר אילן 14680,8061975
הרצליהבר אילן 33720,0001958
הרצליהבר אילן 14510,3001980
הרצליהבר אילן 14605,7901960
הרצליהבר אילן 27614,4001950
הרצליהבר אילן 20591,3101970
הרצליהבר אילן 46508,3591990
הרצליהבר אילן445,7881969