מידע על עסקות נדלן בחצור הגלילית

1,333 עסקאות - עמוד 1 מתוך 14

ישוברחובמחירבניה
חצור הגליליתהמייסדים901,4421992
חצור הגליליתהמייסדים901,442
חצור הגליליתנווה הרים 109901,4421992
חצור הגליליתהבוסתן854,9732014
חצור הגליליתחצור 1854,9732014
חצור הגליליתחצור 2905,2652017
חצור הגלילית905,2652017
חצור הגליליתחצור 11,135,8502017
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,135,8502017
חצור הגליליתהבוסתן 101,550,0002010
חצור הגליליתמנחם בגין 57400,0001960
חצור הגליליתהבוסתן1,550,0002010
חצור הגליליתהגאולים400,0001960
חצור הגליליתחצור 1935,4412017
חצור הגליליתיוהנתן שבר935,4412017
חצור הגליליתהבוסתן880,0002017
חצור הגליליתחצור 1880,0002017
חצור הגליליתחצור 11,150,0002017
חצור הגלילית1,150,0002017
חצור הגליליתחצור 1547,7502017
חצור הגליליתהבוסתן47,7502017
חצור הגלילית870,0002017
חצור הגליליתהבוסתן 1870,0002017
חצור הגליליתיצחק שמיר780,0001960
חצור הגליליתדרך הבנים780,0001960
חצור הגליליתיוהנתן שבר880,1192017
חצור הגליליתחצור 1880,1192017
חצור הגליליתהירדן350,3511950
חצור הגליליתהירדן350,3511950
חצור הגליליתהנשיא ויצמן 16650,0001960
חצור הגלילית650,0001960
חצור הגלילית1,199,0002017
חצור הגליליתבנה ביתך 481,199,0002017
חצור הגלילית520,0002013
חצור הגליליתיונתן בן עוזיאל 15520,0002013
חצור הגליליתתש''ח440,0001960
חצור הגליליתאתרוג440,0001960
חצור הגלילית35,0002014
חצור הגליליתחצור35,0002014
חצור הגליליתהבוסתן 21,160,0002016
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,160,0002016
חצור הגליליתחצור47,7502017
חצור הגליליתהבוסתן47,7502017
חצור הגלילית59,863
חצור הגליליתמנחם בגין 55367,0001970
חצור הגליליתהגאולים367,0001970
חצור הגליליתהבוסתן205,2502017
חצור הגליליתחצור205,2502017
חצור הגליליתשכ הבוסתן 1935,4412016
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,075,8502016
חצור הגליליתאזור תעשיה 11,075,8502016
חצור הגליליתיוהנתן שבר935,4412016
חצור הגליליתשלמה בן יוסף730,0001960
חצור הגליליתהאתרוג 17730,0001960
חצור הגליליתמנחם בגין 43360,0001970
חצור הגליליתדרך החולה360,0001970
חצור הגליליתחצור 16850,0002017
חצור הגליליתהבוסתן850,0002017
חצור הגליליתחצור א 421,111,2111950
חצור הגליליתהבוסתן 11,165,8502016
חצור הגליליתצה''ל1,111,211
חצור הגלילית50,004
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,165,8502016
חצור הגליליתצה''ל1,111,2111950
חצור הגלילית1,204,8502017
חצור הגליליתחצור 11,204,8502017
חצור הגליליתהאורן760,0001970
חצור הגליליתהאורנים760,0001970
חצור הגלילית1,204,8502017
חצור הגליליתחצור 21,204,8502017
חצור הגליליתהבוסתן1,204,8502017
חצור הגליליתחצור 21,204,8502017
חצור הגליליתהבוסתן 1875,0902016
חצור הגלילית865,0002016
חצור הגלילית1,045,0002016
חצור הגליליתחצור 1865,0002016
חצור הגליליתהבוסתן 11,045,0002016
חצור הגלילית875,0902016
חצור הגלילית1,100,0002018
חצור הגליליתחצור 11,100,0002018
חצור הגליליתחצור 11,100,0002018
חצור הגליליתהבוסתן1,100,0002018
חצור הגליליתשכ הבוסתן 31,040,0002016
חצור הגליליתיוהנתן שבר1,040,0002016
חצור הגליליתהגאולים357,0001960
חצור הגליליתהגאולים357,0001960
חצור הגליליתמנחם בגין 45550,0001960
חצור הגלילית550,0001960