מידע על עסקות נדלן בקרית שפרינצק

1,308 עסקאות - עמוד 1 מתוך 14

ישוברחובמחירבניה
חיפהסטרומה 8234,451
חיפהסוטין 3825,8251972
חיפהדרך צרפת 76840,0001970
חיפהסוטין 3825,825
חיפהרודן 12775,0001980
חיפהזורס 10820,0001966
חיפהזורס 31,020,0001974
חיפהזורס 22760,0001962
חיפהדרך צרפת 24572,0001960
חיפהסטרומה 6500,0001970
חיפהבודנהיימר 26750,0001980
חיפהדרייפוס 21690,0001965
חיפהירמיהו הלפרין 28581,844
חיפהסעדיה גאון 13580,0001963
חיפהרודן 7905,0001984
חיפהבר הרב האי 12575,0001970
חיפהסעדיה גאון 29480,0001960
חיפהדרייפוס 19695,0001980
חיפהסטרומה 8500,0001970
חיפההבסטיליה 8585,0001970
חיפהדוד בר רב האי 20475,474
חיפהרודן 7740,0001965
חיפהדרך צרפת 35770,768
חיפההבסטיליה 5760,0001994
חיפההכרמים 141,200,0001980
חיפהדרך צרפת 14905,0001974
חיפהבר הרב האי 12585,0002000
חיפהיציאת אירופה 22700,0001960
חיפהבר הרב האי 27610,0001950
חיפהדרך צרפת 14750,0001960
חיפהדרך צרפת 741,410,0001980
חיפהדרך צרפת 56575,0001970
חיפהכרמיה 17785,0001980
חיפהדרך צרפת 48600,000
חיפהדרך צרפת 45660,0001977
חיפההבסטיליה 6700,0001980
חיפהכרמיה 6500,0001960
חיפההבסטיליה 8740,0001960
חיפהדרייפוס 18928,0001980
חיפהדרך צרפת 58660,000
חיפהסעדיה גאון 27234,350
חיפהדרך צרפת 46600,0001960
חיפהיציאת אירופה 91,000,0001950
חיפהדרך צרפת 34560,5581960
חיפהבר הרב האי 44680,0001960
חיפהמרסיי 20720,0001974
חיפהזורס 9830,0001980
חיפהזורס 13581,8481975
חיפהזורס 91,250,0001988
חיפהז''ורס 39840,0001970
חיפהמרסיי 14820,0001970
חיפהזורס 42700,0001970
חיפהכרמיה 61,100,0001960
חיפהבר הרב האי 35645,0001900
חיפהרודן 5920,0001980
חיפהבר הרב האי 14662,0001970
חיפהבר הרב האי 37660,0001980
חיפהסעדיה גאון 7710,0001980
חיפהכרמיה 181,220,0001980
חיפהדרייפוס 25955,0001980
חיפהרודן 12770,7711970
חיפהדרך צרפת 58660,0001960
חיפההבסטיליה 11,000,0001980
חיפהדרך צרפת 55530,000
חיפהרודן 12890,0001990
חיפהיציאת אירופה 6200,0001980
חיפהכרמיה 4693,3331960
חיפהבר הרב האי 6600,0001980
חיפהבודנהיימר 26785,0001988
חיפהסטרומה 4580,0001970
חיפהזורס 40700,0001970
חיפהבר הרב האי 46690,0001960
חיפהזורס 19900,0001974
חיפהמרסיי 16800,0001970
חיפהזורס 36860,0001980
חיפהיציאת אירופה תש''ז 4190,612
חיפהיציאת אירופה תש''ז 6560,558
חיפהדרך צרפת 761,200,0001970
חיפהבר הרב האי 22475,4771963
חיפהרודן 7700,0001970
חיפהיציאת אירופה תש''ז 22295,433
חיפהרודן 10785,0001972
חיפהבודנהיימר 29550,0001960
חיפהכרמיה 81,100,0001980
חיפהיציאת אירופה 3655,0001992
חיפהבר הרב האי 10400,0001970
חיפהדוד בר רב האי 59750,000
חיפהזורס 26680,0001960