מידע על עסקות נדלן בגדרה

113 עסקאות - עמוד 1 מתוך 2

ישוברחובמחירבניה
גדרהפרחי בר 5498,000
גדרהפרחי בר 5585,000
גדרהפרחי בר 3885,0001999
גדרהפרחי בר 11,580,0002002
גדרהפרחי בר 11,440,0002003
גדרהפרחי בר 31,000,0001990
גדרהפרחי בר 6608,002
גדרהפרחי בר 31,520,0002002
גדרהפרחי בר 41,270,0002002
גדרהפרחי בר 6522,180
גדרהפרחי בר 6980,0002005
גדרהפרחי בר 5500,000
גדרהפרחי בר 5490,000
גדרהפרחי בר 131,215,0002005
גדרהפרחי בר 5900,0002004
גדרהפרחי בר 5755,0002002
גדרהפרחי בר 5470,000
גדרהפרחי בר 51,500,0002002
גדרהפרחי בר 4540,3602006
גדרהפרחי בר 5636,316
גדרהפרחי בר 5521,424
גדרהפרחי בר 4247,4622003
גדרהפרחי בר 3910,0001999
גדרהפרחי בר 5496,202
גדרהפרחי בר 5496,200
גדרהפרחי בר 5662,4002002
גדרהפרחי בר 51,420,0002006
גדרהפרחי בר 5595,598
גדרהפרחי בר 6747,000
גדרהפרחי בר 51,235,0002005
גדרהפרחי בר 5815,950
גדרהפרחי בר498,0002003
גדרהפרחי בר 6465,800
גדרהפרחי בר 61,030,0002003
גדרהפרחי בר 6537,380
גדרהפרחי בר 3700,0002004
גדרהפרחי בר 5699,000
גדרהפרחי בר 5885,000
גדרהפרחי בר 41,037,5002005
גדרהפרחי בר 5504,000
גדרהפרחי בר 6910,0002005
גדרהפרחי בר 41,016,0002005
גדרהפרחי בר 6522,178
גדרהפרחי בר 6608,000
גדרהפרחי בר 3900,0002002
גדרהפרחי בר 5585,000
גדרהפרחי בר 31,085,0001999
גדרהפרחי בר 51,140,0002002
גדרהפרחי בר 5505,000
גדרהפרחי בר 5580,000
גדרהפרחי בר 61,205,0002005
גדרהפרחי בר 5617,820
גדרהפרחי בר 5617,822
גדרהפרחי בר 6873,248
גדרהפרחי בר 5636,314
גדרהפרחי בר 31,250,0002003
גדרהפרחי בר 5592,000
גדרהפרחי בר 5705,000
גדרהפרחי בר 3880,0002002
גדרהפרחי בר 6772,002
גדרהפרחי בר 5636,768
גדרהפרחי בר 5667,000
גדרהפרחי בר 51,060,0002004
גדרהפרחי בר 3690,0002002
גדרהפרחי בר 3695,0002002
גדרהפרחי בר 6880,0002005
גדרהפרחי בר 61,030,0002005
גדרהפרחי בר 31,030,0002001