מידע על עסקות נדלן בגדרה

91 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1

ישוברחובמחירבניה
גדרהיסמין 33497,250
גדרהיסמין 33516,770
גדרהיסמין 33507,500
גדרהיסמין 33500,000
גדרהיסמין 33625,998
גדרהיסמין 33516,768
גדרהיסמין 33740,788
גדרהיסמין 33510,828
גדרהיסמין 33510,830
גדרהיסמין 33610,524
גדרהיסמין650,8302004
גדרהיסמין 9807,382
גדרהיסמין807,3822004
גדרהיסמין 33620,604
גדרהיסמין 33310,302
גדרהיסמין 23897,220
גדרהיסמין 23901,000
גדרהיסמין 33647,422
גדרהיסמין 9911,800
גדרהיסמין 31835,000
גדרהיסמין 25835,0001999
גדרהיסמין 9833,4002006
גדרהיסמין 31840,000
גדרהיסמין 23860,534
גדרהיסמין 99860,5342006
גדרהיסמין 31887,842
גדרהיסמין 99887,8422007
גדרהיסמין 8972,000
גדרהיסמין 1972,0002007
גדרהיסמין 14987,000
גדרהיסמין 39987,0002008
גדרהיסמין 33936,1002008
גדרהיסמין 14945,000
גדרהיסמין1,006,5002008
גדרהיסמין 39945,0002008
גדרהיסמין999,0002008
גדרהיסמין 18999,000
גדרהיסמין 441,001,0002008
גדרהיסמין 181,001,000
גדרהיסמין 1958,0002008
גדרהיסמין 14958,000
גדרהיסמין1,025,0002007
גדרהיסמין 141,023,000
גדרהיסמין 161,029,500
גדרהיסמין 11,029,5002008
גדרהיסמין 10959,300
גדרהיסמין 1959,3002008
גדרהיסמין 60959,0002008
גדרהיסמין 16959,000
גדרהיסמין 161,033,000
גדרהיסמין 991,033,0002008
גדרהיסמין 99960,0002008
גדרהיסמין 16960,000
גדרהיסמין 10966,000
גדרהיסמין 61966,0002008
גדרהיסמין 101,032,000
גדרהיסמין 611,032,0002008
גדרהיסמין 101,078,000
גדרהיסמין 18989,000
גדרהיסמין 1989,0002008
גדרהיסמין 26890,0002005
גדרהיסמין 26975,0002005
גדרהיסמין 311,640,0002005
גדרהיסמין 261,205,0002006
גדרהיסמין 261,185,0002006
גדרהיסמין 191,650,0002006
גדרהיסמין 311,635,0002002
גדרהיסמין 391,670,0002008
גדרהיסמין 281,760,0002009
גדרהיסמין 261,250,0001990
גדרהיסמין 171,645,0002000
גדרהיסמין 261,210,0002006
גדרהיסמין 33507,500
גדרהיסמין 33526,000
גדרהיסמין 33758,500
גדרהיסמין 33758,500
גדרהיסמין 9833,000
גדרהיסמין 9867,250
גדרהיסמין 33426,538
גדרהיסמין 33853,076
גדרהיסמין 33656,000
גדרהיסמין 31905,500
גדרהיסמין 31905,500
גדרהיסמין 18931,500