מידע על עסקות נדלן בגדרה

91 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1

ישוברחובמחירבניה
גדרהיסמין 33516,768
גדרהיסמין 33740,788
גדרהיסמין 33626,480
גדרהיסמין 33510,828
גדרהיסמין 33936,1002008
גדרהיסמין 61966,0002008
גדרהיסמין 611,032,0002008
גדרהיסמין 191,650,0002006
גדרהיסמין 261,100,0002003
גדרהיסמין 261,210,0002006
גדרהיסמין 99860,5342006
גדרהיסמין 23860,534
גדרהיסמין 441,001,0002008
גדרהיסמין 16960,000
גדרהיסמין 26890,0002005
גדרהיסמין 311,640,0002005
גדרהיסמין 261,250,0001990
גדרהיסמין 171,645,0002000
גדרהיסמין 44931,5002008
גדרהיסמין 391,670,0002008
גדרהיסמין 23901,000
גדרהיסמין 10959,300
גדרהיסמין 16959,000
גדרהיסמין 161,033,000
גדרהיסמין 18989,000
גדרהיסמין 33507,500
גדרהיסמין 1972,0002007
גדרהיסמין 14987,000
גדרהיסמין 1959,3002008
גדרהיסמין 261,205,0002006
גדרהיסמין 33507,500
גדרהיסמין 33497,250
גדרהיסמין1,006,5002008
גדרהיסמין 11,029,5002008
גדרהיסמין 991,033,0002008
גדרהיסמין650,8302004
גדרהיסמין807,3822004
גדרהיסמין 141,023,000
גדרהיסמין 31905,500
גדרהיסמין1,025,0002007
גדרהיסמין 99960,0002008
גדרהיסמין 33656,000
גדרהיסמין 8972,000
גדרהיסמין 181,001,000
גדרהיסמין 60959,0002008
גדרהיסמין 33647,422
גדרהיסמין 9911,800
גדרהיסמין 31840,000
גדרהיסמין999,0002008
גדרהיסמין 161,029,500
גדרהיסמין 33625,998
גדרהיסמין 31905,500
גדרהיסמין 9807,382
גדרהיסמין 1958,0002008
גדרהיסמין 33516,770
גדרהיסמין 31835,000
גדרהיסמין 18999,000
גדרהיסמין 33610,524
גדרהיסמין 33853,076