מידע על עסקות נדלן בבאר שבע

72,196 עסקאות - עמוד 1 מתוך 753

ישוברחובמחירבניה
באר שבעאברהם אבינו 16760,0001970
באר שבעאברהם מאפו 51,250,0001995
באר שבעמנחם דידנר 571,140,0002004
באר שבעאדמון ידידיה 25985,0001995
באר שבעהאיילה 23593,0001983
באר שבעדרך מצדה 11970,0001980
באר שבערחבעם זאבי 31,150,0002016
באר שבעדרך מצדה 9970,0001980
באר שבעיוסקה יריב 171,150,0002016
באר שבעבורג יוסף 901,400,0002016
באר שבעמבצע נחשון 30380,0001970
באר שבעגולומב 371,555,0002018
באר שבעהנשיא הרצוג 51,400,0002016
באר שבע1,419,7042020
באר שבעדרך שמשון 201,419,7042020
באר שבעמבצע נחשון 28380,0001970
באר שבע1,555,0002018
באר שבע1,555,0002018
באר שבע700,0002000
באר שבע1,555,0002018
באר שבע1,600,0001994
באר שבעדוד הראובני 44700,0002000
באר שבעאביתר הכהן 201,600,0001994
באר שבעטבנקין 56730,0001970
באר שבעהרב הרצוג 37890,0001990
באר שבעהרב הרצוג 37890,0001990
באר שבעדרך מצדה 70730,0001970
באר שבעיוהנה ז'בוטינסקי 38890,0001985
באר שבעבן צבי יצחק 41,320,0002018
באר שבעדוד וולפסון 61,320,0002018
באר שבע1,320,000
באר שבעאבשלום 46716,0001995
באר שבעסוקולוב 241,800,0002014
באר שבעיצחק שיפר 39555,0001960
באר שבעשיפר יצחק 17555,0001960
באר שבע1,320,0002018
באר שבעבן צבי יצחק 41,320,0002018
באר שבעסוקולוב 11,800,0002014
באר שבעאבשלום 64716,0001995
באר שבע595,0001970
באר שבעהגלבוע 31595,0001970
באר שבעיוסף בן מתתיהו 76745,0001960
באר שבעבזל 251,020,0001970
באר שבע1,460,0002016
באר שבעמקור חיים 181,025,0002006
באר שבע495,0001970
באר שבע1,025,0002006
באר שבע1,400,0002014
באר שבעיוסף בן מתתיהו 66745,0001960
באר שבע1,460,0002016
באר שבעהכנסת 19495,0001970
באר שבעשדרות צה''ל1,400,0002014
באר שבעמקור חיים 181,025,0002006
באר שבעבר ניסן 321,025,0002006
באר שבעוינגייט 53700,0001970
באר שבעזהרי מיכאל 241,430,0001985
באר שבענחום סנה 71,405,0002012
באר שבעסנה נחום 81,405,0002012
באר שבעדן 61,000,0001940
באר שבעמשעול דן 61,000,0001940
באר שבעמיכאל זהרי 421,430,0001985
באר שבעוינגייט 51700,0001970
באר שבע650,0001970
באר שבעשדרות דוד טוביהו1,560,0002016
באר שבעאשכולית1,560,0002015
באר שבע1,560,0002015
באר שבע1,560,0002016
באר שבערחבת מבצע ברוש 5820,8191998
באר שבע820,8191998
באר שבעסנהדרין 27600,0001950
באר שבע600,0001950
באר שבע1,390,0002015
באר שבעבורג יוסף 101,390,0002015
באר שבעבר ניסן 311,135,0002004
באר שבע1,135,0002004
באר שבעקדש 28748,0001980
באר שבעהאוזנר גדעון 331,380,0002010
באר שבע748,0001980
באר שבע1,380,0002010
באר שבע690,3681990
באר שבע1,100,0001990
באר שבערוסי אלפרד 3690,3681990
באר שבעדב יוסף 161,100,0001990