מידע על עסקות נדלן בבת ים

931 עסקאות - עמוד 1 מתוך 10

ישוברחובמחירבניה
בת יםבלפור 84970,0001970
בת יםבלפור 101,447,5001983
בת יםבלפור 1143,333,334
בת יםבלפור 1141,001,003
בת יםבלפור 911,030,0001970
בת יםבלפור 231,020,0001970
בת יםבלפור 1101,480,915
בת יםבלפור 1041,480,9151971
בת יםבלפור 241,450,0001950
בת יםבלפור 1171,350,0001970
בת יםבלפור 562,907,8892016
בת יםבלפור 582,907,8892016
בת יםבלפור 951,170,0001970
בת יםבלפור 1371,345,0001980
בת יםבלפור 37750,7501970
בת יםבלפור 761,125,0001980
בת יםבלפור 711,031,030
בת יםבלפור 1231,025,0001970
בת יםבלפור 49810,0001955
בת יםבלפור 1101,475,000
בת יםבלפור 1101,476,477
בת יםבלפור 1351,230,0001980
בת יםבלפור 11,150,0001970
בת יםבלפור 1155,133,0791971
בת יםבלפור 1161,260,0001973
בת יםבלפור 411,200,0001960
בת יםבלפור 871,113,0001968
בת יםבלפור 821,170,0001970
בת יםבלפור 541,050,0001960
בת יםבלפור 901,320,0001960
בת יםבלפור 1301,200,0001970
בת יםבלפור 181,080,000
בת יםבלפור 661,050,0001968
בת יםבלפור 1351,200,0001970
בת יםבלפור 1181,260,0001973
בת יםבלפור 32673,1711950
בת יםבלפור 291,270,000
בת יםבלפור 1221,740,0001970
בת יםבלפור 1173,418,674
בת יםבלפור 35845,0001957
בת יםבלפור 1181,260,000
בת יםבלפור 381,000,0001980
בת יםבלפור 101,320,0001980
בת יםבלפור 3700,0001969
בת יםבלפור 781,157,0001970
בת יםבלפור 54930,0001970
בת יםבלפור 661,050,000
בת יםבלפור 841,350,0001960
בת יםבלפור 38310,0001960
בת יםבלפור 17850,0001960
בת יםבלפור 1341,125,0001977
בת יםבלפור 181,080,0001960
בת יםבלפור 89765,0001970
בת יםבלפור 841,100,0001960
בת יםבלפור 231,030,0001970
בת יםבלפור950,0001960
בת יםבלפור 145980,0001970
בת יםבלפור 1191,135,0001970
בת יםבלפור 551,125,0001970
בת יםבלפור 57840,8401965
בת יםבלפור 151523,497
בת יםבלפור 116970,000
בת יםבלפור 1181,100,0001970
בת יםבלפור 1041,310,0001970
בת יםבלפור 951,070,0001970
בת יםבלפור 631,030,0001970
בת יםבלפור 19880,0001960
בת יםבלפור 961,190,0001970
בת יםבלפור 64935,0001970
בת יםבלפור 821,260,0001960
בת יםבלפור 731,080,0001960
בת יםבלפור 128869,241
בת יםבלפור 128935,259
בת יםבלפור 84980,0001970
בת יםבלפור 511,000,0001970
בת יםבלפור 1501,270,0001984
בת יםבלפור 55840,840
בת יםבלפור 88890,0001973
בת יםבלפור 1591,350,0001993
בת יםבלפור 19850,000
בת יםבלפור 83903,6141960
בת יםבלפור 90885,0001930
בת יםבלפור 119865,0001980
בת יםבלפור 201,220,000
בת יםבלפור 18875,0001970
בת יםבלפור1,250,0001977
בת יםבלפור 57800,0001960
בת יםבלפור1,000,9001975
בת יםבלפור 27430,0001952
בת יםבלפור 19750,0001960
בת יםבלפור 401,060,0001970
בת יםבלפור 881,005,0001970