מידע על עסקות נדלן בבית וגן

849 עסקאות - עמוד 1 מתוך 9

ישוברחובמחירבניה
בת יםדניאל 291,500,000
בת יםבית וגן 71,595,751
בת יםבית וגן 17945,0001960
בת יםקלויזנר 101,075,0001960
בת יםאנילביץ' 391,300,0001960
בת יםרימון 3900,0001975
בת יםרימון 21,040,0001970
בת יםירושלים 621,010,0001970
בת יםההגנה 231,275,0001950
בת יםאנילביץ' 391,300,000
בת יםההגנה 241,465,0001970
בת יםטרומפלדור 4915,0001958
בת יםירושלים 62755,0001970
בת יםאנילביץ 291,025,0001975
בת יםכצנלסון ברל 22880,0001960
בת יםההגנה 38885,000
בת יםקלויזנר 81,230,0001970
בת יםכנרת 4860,0001970
בת יםקורצ''ק 4755,0001960
בת יםההגנה 81,320,0001980
בת יםדניאל 291,500,0001970
בת יםקלויזנר 71,170,0001960
בת יםהגדוד העברי 151,090,0001970
בת יםקורצ''ק 31,300,0001970
בת יםטרומפלדור 71,170,0001960
בת יםאנילביץ 29950,0001970
בת יםבית וגן 101,060,0001970
בת יםטרומפלדור 8903,0961960
בת יםההגנה 29900,0001965
בת יםקלויזנר 111,170,0001960
בת יםההגנה 3960,0001950
בת יםטרומפלדור 13760,759
בת יםרמון 21,031,0331980
בת יםטרומפלדור 8890,0001950
בת יםההגנה 36885,0001970
בת יםאנילביץ 392,020,0002009
בת יםטרומפלדור 8903,096
בת יםכצנלסון 81,020,0001960
בת יםטרומפלדור 13760,7591960
בת יםאנילביץ 291,435,0001970
בת יםאנילביץ' 29910,912
בת יםדניאל 171,070,0001959
בת יםההגנה 10875,0001970
בת יםירושלים 70660,0001970
בת יםבית וגן 16800,0001968
בת יםקלוזנר 10700,000
בת יםבית וגן 10808,1001970
בת יםאנילביץ 392,100,0002010
בת יםכנרת850,0001959
בת יםהגדוד העברי 12820,0001970
בת יםכנרת 1740,0001980
בת יםדניאל 13950,0001962
בת יםקלויזנר 111,180,0001961
בת יםכנרת 1850,0001955
בת יםדניאל 131,100,0001970
בת יםכצנלסון ברל 16855,0001970
בת יםאנילביץ 15650,0001950
בת יםהגדוד העברי 5876,0001970
בת יםקורצ''ק 101,350,0001970
בת יםירושלים 741,610,0001975
בת יםטרומפלדור860,0001970
בת יםיאנוש קורצ'אק 101,350,000
בת יםקלויזנר 6700,0001950
בת יםטרומפלדור 4915,000
בת יםרמון 21,220,0001970
בת יםירושלים 60750,0001960
בת יםבית וגן 81,150,0001969
בת יםירושלים 70880,0001970
בת יםאנילביץ 11,200,0001975
בת יםבית וגן 91,603,1571960
בת יםקורצ''ק 8940,0001950
בת יםההגנה 201,215,0001960
בת יםאתרוג 1783,1321970
בת יםהגדוד העברי 5750,0001960
בת יםבית וגן 16800,000
בת יםכצנלסון 14960,0001960
בת יםההגנה 321,250,0002016
בת יםכצנלסון 121,020,000
בת יםההגנה 20675,0001965
בת יםכנרת 51,150,0001970
בת יםההגנה 401,260,0001960
בת יםירושלים 701,040,0001970
בת יםטרומפלדור 13860,861
בת יםההגנה710,0001970
בת יםבית וגן 151,010,0001970
בת יםטרומפלדור 13860,8611980
בת יםטרומפלדור 9870,0001970
בת יםההגנה 211,125,0001965