מידע על עסקות נדלן באשדוד

67,876 עסקאות - עמוד 1 מתוך 708

ישוברחובמחירבניה
אשדודמנגו 52,030,0002011
אשדוד1,080,0001970
אשדוד1,800,0001995
אשדודהרי גולן 51,425,0001981
אשדודהציונות 431,575,0001996
אשדודהר כנען 41,330,0001996
אשדודכנרת 332,800,0002018
אשדודכפתור החולות 61,645,0002018
אשדוד1,575,0001996
אשדודמרזוק ושמואל 181,275,0001992
אשדודמיכשוילי 341,190,0001970
אשדודכיכר סיגל 131,026,0001970
אשדודכיכר סיגל 71,026,0001970
אשדוד1,720,0002006
אשדודאמציה המלך 271,310,0001992
אשדודהמלך אמציה 231,310,0001992
אשדודרוגוזין 352,650,0002010
אשדוד2,650,0002010
אשדודכנרת 701,341,3421980
אשדודכוכב הדרום 71,845,0002003
אשדוד1,450,0001950
אשדוד1,300,000
אשדוד2,800,0002018
אשדודכפתור החולות 61,645,0002018
אשדודכיכר סיגל 71,026,0001970
אשדוד1,026,0001970
אשדודתפוז 82,050,0002017
אשדודקק''ל 41,240,0001995
אשדודשבזי 81,410,0001970
אשדודהפלמ"ח 101,080,0001970
אשדודהכלנית 321,370,0002017
אשדודהמעפילים 581,450,0001950
אשדוד1,645,0002018
אשדודשדרות ירושלים2,800,0002018
אשדודהצבעוני 211,575,0001996
אשדודכינרת 471,330,0001996
אשדודאלבז נתן 4880,0001970
אשדודמיכשווילי 381,190,0001970
אשדודהעצמאות 321,720,0002006
אשדודקרן היסוד 231,120,0001970
אשדודהשייטים 41,300,0001992
אשדוד1,845,0002003
אשדודשפירא משה חיים 21,300,0001970
אשדודשמואל מרזוק 141,275,0001992
אשדודקרן היסוד 221,180,0001970
אשדודאריה בן אליעזר 111,630,0002017
אשדוד1,370,0002017
אשדוד1,630,0002017
אשדודמבוא כפתור החולות 81,645,0002018
אשדודהעצמאות 421,680,0001999
אשדוד2,050,0002017
אשדוד2,030,0002011
אשדודהצוללים 61,800,0001995
אשדודהרי גולן 71,425,0001981
אשדודמיכשוילי 41,250,0001970
אשדודמרזוק ושמואל 181,275,0001992
אשדודהעצמאות 831,680,0001999
אשדוד880,0001970
אשדודבן אליעזר אריה 111,630,0002017
אשדודהאגס 212,030,0002011
אשדודרבי שלום שבזי 41,410,0001970
אשדודהשייטים 41,300,0001992
אשדודשבט גד 31,670,0002005
אשדודהר שומרון 41,341,3421980
אשדודבן אליעזר אריה 111,630,0002017
אשדודכנרת 332,800,0002018
אשדודרוגוזין 272,650,0002010
אשדודמנגו 52,030,0002011
אשדודשדרות ירושלים 21,250,0001970
אשדודהציונות 431,575,0001996
אשדודנחל לכיש 331,860,0001997
אשדודנחל לכיש 331,860,0001997
אשדודהציונות 451,340,0001999
אשדודהציונות 111,340,0001999
אשדוד1,300,0001970
אשדודקק"ל 41,240,0001995
אשדודבן יוסף שלמה 8880,0001970
אשדודשבט גד 31,670,0002005
אשדוד1,240,0001995
אשדודהרב קוק 411,320,0002019
אשדודהרב קוק 471,320,0002019