מידע על עסקות נדלן באזור רמת גן - גבעתיים

84,043 עסקאות - עמוד 1 מתוך 876

ישוברחובמחירבניה
בני ברקקהילות יעקב 562,400,000
רמת גןסוקולוב 331,630,0001950
בני ברקירושלים 61750,0002000
רמת גןמולכו 12,050,0002019
רמת גןמולכו 12,050,0002019
גבעתייםכצנלסון 1091,351,3511957
רמת גן1,630,0001950
בני ברקיהודה הנשיא 421,350,0001960
בני ברקירושלים 63750,0002000
בני ברקהרב כהנמן 1032,120,0002017
רמת גןמצפה 31,450,0002018
בני ברקהרב כהנמן 1032,400,0002017
בני ברקהרב כהנמן 1112,400,0002017
בני ברקהרב כהנמן 1032,150,0002017
בני ברקהרב כהנמן 1032,400,0002017
בני ברקהרב כהנמן 1032,120,0002017
בני ברקהרב כהנמן 1112,120,0002017
בני ברק2,150,0002017
רמת גןמצפה 51,450,0002018
בני ברק2,120,0002017
בני ברקהרב כהנמן 1032,150,0002017
בני ברקהרב כהנמן 1112,150,0002017
בני ברקאבוחצירא 12,480,0002017
בני ברקאברבנאל 11,605,8502018
רמת גן2,330,0002017
בני ברקאברבנאל 1391,605,8502018
בני ברק1,806,0002018
רמת גןרמת גן 202,330,0002017
רמת גן1,855,000
רמת גן1,855,0002019
בני ברקיהודית 111,200,0001960
בני ברק1,650,0001985
בני ברקאבן גבירול 61,650,0001985
בני ברקאפשטיין פנחס 151,400,0001960
בני ברק1,380,0001960
בני ברק1,400,0001960
בני ברקיהודית 51,200,0001960
בני ברקהרב כהנמן 1112,565,0002017
רמת גןגרשום 132,100,0002016
בני ברקהרב כהנמן 1111,910,0002017
בני ברקהרב כהנמן 1031,910,0002017
רמת גןהמתמיד 173,105,0002017
רמת גןהמתמיד 193,105,0002017
בני ברקהרב כהנמן 1032,565,0002017
רמת גןגרשום 132,100,0002016
בני ברקסוקולוב 412,000,0002019
רמת גן1,790,0001970
בני ברק2,000,000
בני ברק2,000,0002019
רמת גןשד ירושלים 251,790,0001970
בני ברקקושניר 21,950,0002018
בני ברק1,950,0002018
גבעתייםמהרש''ק 132,600,0001960
בני ברקז'בוטינסקי 711,750,0002017
גבעתייםמהרשק 152,600,0001960
בני ברקדרך זאב ז'בוטינסקי 731,750,0002017
רמת גן1,850,0001987
רמת גןביאליק 171,850,0001987
בני ברקסוקולוב 412,000,0002019
בני ברק2,000,0002019
רמת גןדרך בן גוריון דוד 1971,590,0001970
רמת גן1,590,0001970
רמת גן1,520,0002010
רמת גןקריניצי 761,520,0002010
בני ברקקהילות יעקב 562,400,0001987
בני ברקרבי טרפון 141,556,2221960
בני ברקעזרא 572,675,0002016
רמת גן2,090,0002018
בני ברקהאדמור רבי חיים מרדכי מנדבורנה 552,675,0002016
רמת גןהירדן 852,090,0002018
רמת גןהירדן 872,090,0002018
בני ברקהרב חדד שאול 121,695,0002010
בני ברקהרב כהנמן 1112,400,0002017