מידע על עסקות נדלן באזור חולון - בת ים

45,797 עסקאות - עמוד 1 מתוך 478

ישוברחובמחירבניה
בת יםקרן קיימת לישראל 6951,9511980
אזורשד בן גוריון 191,215,0001960
חולוןסירקין 331,670,0002018
בת יםהרב מיימון 351,400,0001983
בת ים1,000,0001970
אזורשפירא 11,215,0001960
בת יםהשרון 11,000,0001970
בת ים1,200,0001970
בת יםסמ השרון 21,000,0001970
בת ים1,900,0001996
חולוןהרב מיימון 51,455,819
בת ים1,350,0001960
חולון1,315,0001970
חולוןמעלות 51,305,0001970
בת יםאנילביץ' 391,300,0001960
בת יםאנילביץ' 391,300,000
חולוןהצופית 51,426,4261960
חולוןמעלות 141,305,0001970
חולוןמעלות 141,305,0001970
חולון1,305,0001970
חולוןשדרות ירושלים 51,426,4261960
בת יםהדדי ציון שאול 51,270,0001970
חולוןביל"ו 52,350,0002019
בת יםהשר רבינוביץ 91,320,0001970
בת יםהדדי ציון שאול 51,270,0001970
בת יםרבינוביץ' 241,240,0001970
בת ים1,320,0001970
בת ים1,230,0001960
חולון1,990,0001995
חולוןביל''ו 32,350,0002019
בת יםרבינוביץ' 51,320,0001970
בת יםשאול הדדי 51,270,0001970
חולוןביל''ו 32,350,000
בת יםרוטשילד 501,230,0001960
בת יםהשר רבינוביץ 241,240,0001970
בת יםרוטשילד 501,230,0001960
בת ים1,270,0001970
חולון1,615,0001970
בת יםשד יוספטל גיורא 381,651,6511970
בת ים1,651,651
חולוןההסתדרות 1221,615,0001970
בת ים1,651,6511970
בת יםדרך בן גוריון1,160,0001989
בת יםהנביאים 391,400,0001970
חולוןדמארי שושנה 42,730,0002016
בת יםמוהליבר 191,500,0001980
בת יםהנביאים 391,400,0001970
בת יםהרב מימון 41,500,0001980
בת יםדרך בן גוריון 1381,160,0001989
חולוןשושנה דמארי 102,730,0002016
בת יםירושלים 721,030,0001960
בת ים1,030,0001960
בת ים1,180,0001970
בת יםרבי בנימין 51,180,0001970
בת יםמבצע סיני 221,240,0001960
בת ים1,240,0001960
חולוןההסתדרות 1791,330,0001970
חולון1,980,0002019
חולוןביל"ו 51,980,0002019
חולוןש"ץ צבי 171,420,0001970
בת ים1,295,0001960
חולון1,390,0001960
בת יםהרצל 441,295,0001960
חולוןמימון 121,390,0001960
חולוןאלופי צה"ל 651,605,0001988
חולון1,605,0001988
חולון1,400,0001983
בת יםשד יוספטל גיורא 271,200,0001970
חולוןהרב מימון 51,455,8191960
חולוןהרב מיימון 51,455,8191960
בת יםשד יוספטל גיורא 681,350,0001960
בת יםדניאל 51,250,0001950
בת יםהרצל 711,325,0001970
בת ים1,000,0001960
בת יםסמ הצפורנים 41,000,0001960
בת ים1,250,0001950
בת ים1,350,0001960
בת ים1,325,0001970
חולוןההסתדרות 171,315,0001970
בת יםהגדוד העברי 51,350,0001960
בת יםירושלים 741,320,0001970