מידע על עסקות נדלן באזור באר שבע והסביבה

130,203 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1,357

ישוברחובמחירבניה
באר שבעשדרות צה''ל1,400,0002014
דימונהסחלבן החורש 21830,0001990
באר שבעמקור חיים 181,025,0002006
באר שבע1,460,0002016
באר שבעמקור חיים 181,025,0002006
נתיבות740,0001992
באר שבע1,400,0002014
באר שבעיוסף בן מתתיהו 66745,0001960
שדרות560,7412018
באר שבעבר ניסן 321,025,0002006
שדרות560,7412018
שדרות705,1832018
שדרות560,7412018
באר שבע495,0001970
באר שבע1,025,0002006
באר שבע1,020,0001970
באר שבעהכנסת 19495,0001970
דימונהיוסף קארו 2490,0001994
דימונהיוסף קארו 4490,0001994
שדרותת תת 32560,7412018
שדרות560,7412018
שדרות560,7412018
שדרות970,0002018
שדרות970,0002018
שדרותיונתן פולארד 21,350,0002015
שדרות1,350,0002015
אופקיםאופקים 11,080,0002018
באר שבעדן 61,000,0001940
באר שבענחום סנה 71,405,0002012
באר שבעוינגייט 51700,0001970
באר שבעסנה נחום 81,405,0002012
באר שבעמשעול דן 61,000,0001940
אופקיםדרך בית וגן 261,080,0002018
באר שבעמיכאל זהרי 421,430,0001985
באר שבעזהרי מיכאל 241,430,0001985
באר שבעוינגייט 53700,0001970
קרית גת965,0001970
קרית גתמשעול האיריס 42965,0001970
דימונה250,000
שדרותארזים 23890,0001980
מצפה רמוןדרך רמון 14850,0001970
ערד1,300,0001970
שדרותארזים 15890,0001980
ערדכלנית 431,300,0001970
באר שבעאשכולית1,560,0002015
מצפה רמון850,0001970
באר שבע1,560,0002015
באר שבעשדרות דוד טוביהו1,560,0002016
באר שבע1,560,0002016
דימונהאבן גבירול 33525,0001993
נתיבותהרב צבאן 361,090,0002014
נתיבות1,090,0002014
באר שבע900,0001980
באר שבע820,8191998
דימונה525,0001993
באר שבע820,819
באר שבע560,0001980
דימונה245,0001970
דימונה300,0001970
באר שבעסנהדרין 27600,0001950
שדרות955,0002018
שדרות955,0002018
באר שבע600,0001950
שדרות955,0002018
שדרות955,0002018
באר שבעבר ניסן 311,135,0002004
באר שבע1,135,0002004
באר שבעבורג יוסף 101,390,0002015
באר שבע1,390,0002015
ערדיהודה 72520,0001970
ערדבן יאיר אלעזר 58445,0001970
קרית גתשד לכיש 62760,0001985
ערד445,0001970
ערדדימונה 30445,000
ערדחן 72520,0001970
באר שבעהאוזנר גדעון 331,380,0002010
דימונה220,0001970
באר שבעקדש 28748,0001980
אופקים1,050,0002017
באר שבע748,0001980
אופקיםאופקים 331,050,0002017
באר שבע1,380,0002010
שדרות560,7412018
שדרות560,7412018
דימונהשד בן גוריון 285220,0001970
באר שבערוסי אלפרד 3690,3681990
באר שבע1,100,0001990
באר שבע690,3681990
באר שבעדב יוסף 161,100,0001990
באר שבערחבת מבצע ברוש 5820,8191998