בני ברק נוה אחיעזר
קהילות יעקב 69
130 מר
5
1,100 ₪