גבעת שמואל השכונה הותיקה
דרך בן גוריון דוד 9
88
4
1,600 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
שלמה בן יוסף 24
3
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הרב הרצוג 7
1
1,800 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
סמטת יעקב 5
1
1,700 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הרב הרצוג 20
1
1,750 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 9
4
1,680 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
6