תל אביב יפו תוכנית ל
בורלא יהודה 3
80 מר
4
1,800 ₪