באר שבע שכונה ד
אלעזר בן יאיר 4
100 מר
5
1,100 ₪
באר שבע שכונה ד
יצחק רגר 137
84 מר
4
3,300 ₪