באר שבע שכונה ד
אלכסנדר ינאי 17
3
1,300 ₪
באר שבע שכונה ד
יוסף בן מתתיהו 72
4
3,000 ₪
באר שבע שכונה ד
אלפרד רוסי 3
2
1,150 ₪
באר שבע שכונה ד
בנימין מטודלה 12
4
1,000 ₪
באר שבע שכונה ד
הכנסת 25
4
1,150 ₪
באר שבע שכונה ד
יצחק שיפר 12
4
900 ₪
באר שבע שכונה ד
הרב סוסו הכהן 10
4
1,150 ₪
באר שבע שכונה ד
דרך מצדה 6
4
1,250 ₪
באר שבע שכונה ד
יצחק רגר 118
4
1,300 ₪
באר שבע שכונה ד
סמטת קדש 26
4
800 ₪
באר שבע שכונה ד
רינגלבלום 1
3
1,250 ₪
באר שבע שכונה ד
רינגלבלום 49
4
1,150 ₪
באר שבע שכונה ד
גיורא יוספטל 2
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ד
יצחק רגר 112
4
1,200 ₪
באר שבע שכונה ד
יצחק רגר 138
4
1,100 ₪
באר שבע שכונה ד
אלפרד רוסי 3
4
1,200 ₪
באר שבע שכונה ד
גיורא יוספטל 20
4
900 ₪
באר שבע שכונה ד
אברהם אבינו 31
4
1,200 ₪
באר שבע שכונה ד
סנהדרין 138
2
950 ₪
באר שבע שכונה ד
אביה השופט 6
4
1,000 ₪
באר שבע שכונה ד
סמטת קדש 26
4
700 ₪
באר שבע שכונה ד
שלמה המלך 11
4
1,000 ₪
באר שבע שכונה ד
שמעון בר גיורא 10
4
1,300 ₪
באר שבע שכונה ד
שמעון בר גיורא 13
4
1,100 ₪
באר שבע שכונה ד
ברנפלד 21
4
1,000 ₪
באר שבע שכונה ד
אלעזר בן יאיר 13
3
1,100 ₪
באר שבע שכונה ד
שמעון בר גיורא 22
4
900 ₪
באר שבע שכונה ד
יצחק רגר 193
4
983 ₪
באר שבע שכונה ד
שמעון בר גיורא 20
2.5
500 ₪