הרצליה נחלת עדה
העלומים 7
5
1,750 ₪
הרצליה נחלת עדה
מגן דוד 9
3
2,250 ₪