ירושלים הגבעה הצרפתית
לוחמי הגטאות 5
4
1,480 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
אצ"ל 25
4.5
700 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
מבוא העשרה 7
4.5
1,400 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
מבוא פלי"ם 88
3.5
2,100 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
אצ"ל 2
4
1,650 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
אצ"ל 17
2.5
1,650 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
אצ"ל 9
4
1,700 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
ההגנה 16
4
1,600 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
ההגנה 28
4
1,700 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
מבוא דקר 2
4
1,600 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
בר כוכבא 43
4.5
1,650 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
החי"ל 13
4.5
1,550 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
בר כוכבא 9
3.5
1,750 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
מבוא העשרה 7
5
1,260 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
מבוא העשרה 7
4
1,260 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
ההגנה 16
4