ראש העין
פעמון 65 8
80 מר
3
3,300 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב 8
80 מר
3
3,300 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 24
65 מר
3
1,500 ₪
חיפה רמות רמז
אינטרנשיונל 46
70 מר
4
1,000 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייך 53
100 מר
4
1,200 ₪