הרצליה נחלת עדה
הזיתים 30
100 מר
5.5
7,000 ₪
הרצליה נווה עובד
עגנון 74
100 מר
3
1,865 ₪