הרצליה מרכז
מלכי ישראל 11
120 מר
4.5
6,500 ₪
רמת השרון
דרך הראשונים 39
155 מר
5
2,500 ₪
הרצליה נחלת עדה
הזיתים 30
100 מר
5.5
7,000 ₪