ירושלים קטמון ח-ט
השומר 10
3
1,400 ₪
ירושלים קטמון ח-ט
דב הוז 8
3
1,900 ₪
ירושלים קטמון ח-ט
חוזה סן מרטין 3
3
2,000 ₪
ירושלים קטמון ח-ט
הנוטרים 7
4
1,200 ₪