ירושלים קרית משה
דגל ראובן 11
4
1,550 ₪
ירושלים קרית משה
דניאל סירקיס 5
4.5
1,700 ₪
ירושלים קרית משה
דניאל סירקיס 5
4.5
1,700 ₪
ירושלים קרית משה
הרב ניסנבוים 11
1
1,500 ₪
ירושלים קרית משה
קרית משה 20
6
1,850 ₪
ירושלים קרית משה
קרית משה 20
6
1,900 ₪
ירושלים קרית משה
בזל 1
3
1,200 ₪
ירושלים קרית משה
יהושוע פרבשטיין 24
2.5