ירושלים קטמון הישנה
דוסתאי 16
4.5
1,500 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הל"ה 16
4
1,345 ₪
ירושלים קטמון הישנה
הפלמ"ח 51
3
2,400 ₪
ירושלים קטמון הישנה
ברוריה 10
2
1,500 ₪