ירושלים פסגת זאב מזרח
אליהו מרידור 77
4
1,650 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
משה גבירצמן 12
5
1,600 ₪
ירושלים פסגת זאב מזרח
מניה שוחט 10
3
1,800 ₪