ירושלים רמות
משעול הדקלים 14
1.5
1,850 ₪
ירושלים רמות
ראובן שרי 1
1
650 ₪
ירושלים רמות
שירת הים 8
5
1,300 ₪
ירושלים רמות
יגאל אלון 3
1
1,200 ₪