ירושלים מחנה יהודה
25 25
32 מר
4
ירושלים הבוכרים
אביתר הכהן 44
20 מר
1
3,200 ₪
ירושלים הגבעה הצרפתית
בר כוכבא 27
60 מר
2
500 ₪