נשר תל חנן
דרך השלום 6
90 מר
4
4,000 ₪
נשר תל חנן
דרך השלום 6
90 מר
4
4,000 ₪
נשר בן דור
התיכון 12
86 מר
4.5
1,100 ₪
נשר בן דור
התיכון 12
85 מר
4.5
1,100 ₪
נשר בן דור
התיכון 12
85 מר
4.5
1,200 ₪
נשר בן דור
התיכון 12
85 מר
4.5
1,200 ₪
נשר בן דור
התיכון 12
85 מר
5
1,200 ₪
נשר בן דור
התיכון 12
85 מר
4.5
1,200 ₪