ירושלים מרכז העיר
יפו 72
20 מר
1
3,000 ₪
ירושלים רסקו(גבעת הורדים)
טשרניחובסקי 72
60 מר
4
4,500 ₪
ירושלים מחנה יהודה
25 25
32 מר
4