דירות לשותפים

47 מודעות - עמוד 1 מתוך 1

באר שבע שכונה ג

וינגייט 60
21% 3,300 ₪
4 חד'
2,600 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך מצדה 51

85 מ"ר
3 חד'
1,100 ₪

באר שבע שכונה א

וייצמן 19

67 מ"ר
3 חד'
950 ₪

באר שבע שכונה יא

משה שרת 16

75 מ"ר
4 חד'
800,000 ₪

באר שבע שכונה ג

יד ושם 4

5 חד'
1,050 ₪

באר שבע שכונה ד

רינגלבלום 37

80 מ"ר
4 חד'
1,000 ₪

באר שבע שכונה ד

יצחק רגר 183

96 מ"ר
4 חד'
1,000 ₪

באר שבע שכונה ד

הרב שמחה אסף 29

60 מ"ר
4 חד'
1,000 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

שמעוני 9
19% 1,250 ₪
90 מ"ר
4.5 חד'
1,000 ₪

באר שבע שכונה ד

שמעון בר גיורא 22

70 מ"ר
3.5 חד'
850 ₪

באר שבע שכונה ד

סמטת יוטבתה 6

1 מ"ר
4 חד'
1,500 ₪

באר שבע שכונה ג

חביבה רייק 8
35% 1,000 ₪
80 מ"ר
4 חד'
650 ₪

באר שבע שכונה ד

יצחק אבינו 22

75 מ"ר
4 חד'
1,100 ₪

באר שבע העיר העתיקה ורסקו

הפלמ"ח 69

115 מ"ר
1.5 חד'
1,100 ₪

באר שבע שכונה ד

יצחק רגר 153

110 מ"ר
4 חד'
1,200 ₪

באר שבע שכונה ג

הכ"ג 7

100 מ"ר
4 חד'
1,200 ₪

באר שבע העיר העתיקה ורסקו

הפלמ"ח 72

65 מ"ר
2 חד'
1,350 ₪

באר שבע שכונה ג

גוש עציון 34

55 מ"ר
3 חד'
1,250 ₪

באר שבע שכונה ד

יוחנן הורקנוס 37

53 מ"ר
3 חד'
1,150 ₪

באר שבע מרכז אזרחי

לייב יפה 23

98 מ"ר
4.5 חד'
1,050 ₪

באר שבע שכונה ב

דרך מצדה 119
4% 2,300 ₪
76 מ"ר
4 חד'
2,200 ₪

באר שבע שכונה ג

רוטנברג 13

63 מ"ר
4 חד'
950 ₪

באר שבע רמות

ברנהרד והרמן צונדק 40

207 מ"ר
5 חד'
1,150 ₪

באר שבע שכונה ג

יד ושם 4

82 מ"ר
4 חד'
1,200 ₪

באר שבע שכונה ד

אלכסנדר ינאי 17

60 מ"ר
3 חד'
1,500 ₪

באר שבע שכונה ד

גיורא יוספטל 18

120 מ"ר
4 חד'
900 ₪

באר שבע שכונה ה

טבנקין 50

80 מ"ר
4 חד'
2,500 ₪

באר שבע שכונה ד

סנהדרין 4

1 מ"ר
3 חד'
950 ₪

באר שבע שכונה ד

יצחק אבינו 22

75 מ"ר
4 חד'
1,100 ₪

באר שבע שכונה ב

בני אור 6

37 מ"ר
1 חד'
1,150 ₪

באר שבע שכונה ד

סמטת קדש 16

69 מ"ר
4 חד'
1,000 ₪

באר שבע שכונה ד

רינגלבלום 1

70 מ"ר
4 חד'
950 ₪

באר שבע שכונה ד

יצחק רגר 183

105 מ"ר
4 חד'
 

באר שבע

גלעד 8
3% 1,300 ₪
70 מ"ר
4 חד'
1,250 ₪

באר שבע שכונה ג

וינגייט 58

85 מ"ר
4 חד'
850 ₪

באר שבע שכונה ד

סנהדרין 96

76 מ"ר
3 חד'
1,000 ₪

באר שבע שכונה א

דרך המשחררים 27

70 מ"ר
4 חד'
 

באר שבע שכונה ג

וינגייט 10

75 מ"ר
4 חד'
750 ₪

באר שבע שכונה ג

חביבה רייק 12

80 מ"ר
4 חד'
800 ₪

באר שבע שכונה ג

וינגייט 58

83 מ"ר
4 חד'
800 ₪

באר שבע שכונה ג

חביבה רייק 12

64 מ"ר
4 חד'
950 ₪

באר שבע שכונה ג

וינגייט 74

80 מ"ר
4 חד'
1,200 ₪

באר שבע שכונה ב

בני אור 12

90 מ"ר
4 חד'
950 ₪

באר שבע שכונה ד

אלכסנדר ינאי 8

140 מ"ר
4.5 חד'
500 ₪

באר שבע שכונה ד

ברנפלד 7

85 מ"ר
4 חד'
850 ₪

באר שבע שכונה יא

אהרון ציזלינג 12

100 מ"ר
4 חד'
3,700 ₪

באר שבע שכונה ד

יצחק רגר 155

110 מ"ר
4 חד'
3,600 ₪