תל אביב יפו נוה חן
מעפילי אגוז 6
110 מר
4
1,760 ₪
תל אביב יפו נוה חן
מעפילי אגוז 6
107 מר
4
1,760 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
ארלוזורוב 160
90 מר
3
3,500 ₪
תל אביב יפו עג'מי
האתרוג 14
100 מר
3
2,000 ₪
תל אביב יפו דקר
רוזנבלט צבי 4
90 מר
4
2,500 ₪
תל אביב יפו עג'מי
האתרוג 14
100 מר
3
2,000 ₪
תל אביב יפו תוכנית ל
בורלא יהודה 3
80 מר
4
1,800 ₪
תל אביב יפו עג'מי
האתרוג 14
100 מר
3
תל אביב יפו עג'מי
האתרוג 14
20 מר
1
2,000 ₪