ראשון לציון מב"ת מערב
גלוסקא 7
500 מר
10
24,000 ₪
קרית גת
אשלגן 7
1000 מר
10