ראשון לציון מב"ת מערב
גלוסקא 7
500 מר
6
26,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
גלוסקא 7
500 מר
10
26,500 ₪
קרית גת
אשלגן 1
1000 מר
10