חיפה עיר תחתית
יפו 42 42
200 מר
חיפה הדר הכרמל
ביאליק
חיפה ואדי ניסנאס
שיבת ציון 2
30 מר
1
2,500 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 36
25 מר
1.5
1,200 ₪
חיפה הדר הכרמל
הרצל 36
25 מר
1.5
1,000 ₪