ראשון לציון מב"ת צפון
משה דיין 12
1700 מר
7
100,000 ₪
ראשון לציון מב"ת צפון
בקר 11
3200 מר
5
120,000 ₪
ראשון לציון מב"ת צפון
משה דיין 12
17010 מר
10
100,000 ₪