ראשון לציון מב"ת מערב
גלוסקא 7
500 מר
10
24,000 ₪
ראשון לציון מב"ת מערב
גלוסקא 7
500 מר
6
26,000 ₪